Beslut publicerat

02 december 2020

Totalt beviljat belopp: 172 252 566 kronor

Utvecklingsforskning

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka som beviljas Projektbidrag och Internationell postdok inom utvecklingsforskning 2020. Totalt beviljar vi drygt 172 miljoner kronor för perioden 2021–2023. 

Eftersom vi har inväntat besked om biståndsbudgeten har vi tidigare bara kunnat ge besked om beviljade projekt inom en begränsad budgetram. 2 december 2020 publicerade vi en lista över dessa och en lista över projekt som rekommenderades finansiering givet att budgetramen så tillåter.

Nu, 15 januari 2021, kan vi bekräfta att även de rekommenderade projekten beviljas finansiering inom 2020 års utlysning för utvecklingsforskning.

Beslut inom nätverksbidraget Swedish Research Links publicerades tidigare i höst.


Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Fördelning mellan ämnesområden

Så här fördelar sig finansieringen mellan olika ämnesområden, baserat på de forskningsämnen (SCB-koder) som de sökande anger i sin ansökan. Även beviljade ansökningar av nätverksbidraget Swedish Research Links ingår.

Kategorin Övrigt består av 19 olika kategorier där ingen kategori är större än 3 procent av totalen. Kategorierna är spridda forskningsämnen inom naturvetenskap, teknikvetenskap, medicin och hälsovetenskap, lantbruksvetenskap och veterinärmedicin, samhällsvetenskap, humaniora och konstvetenskap.

Beviljandegrader

Totalt

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

104

16

15 %

Män

115

25

22 %

Totalt

219

41

19 %


Beviljandegrad: projektbidrag

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

104

16

15 %

Män

109

21

19 %

Totalt

213

37

17 %


Beviljandegrad: internationell postdok

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

-

-

-

Män

6

4

67 %

Totalt

6

4

67 %


  

Bidragsbelopp

Totalt (kronor)

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

68 111 472

1 449 180

Män

104 141 094

1 388 548

Total

172 252 566

1 411 906


Bidragsbelopp: projektbidrag (kronor)

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

68 111 472

1 449 180

Män

91 541 094

1 453 033

Totalt

159 652 566

1 451 387


Bidragsbelopp: internationell postdok (kronor)

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

-

-

Män

12 600 000

1 050 000

Totalt

12 600 000

12 600 000

  


Medelsförvaltare

Tabellen visar de 10 medelsförvaltare som har beviljats medel.

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare (kronor)

Medelsförvaltare

Antal

beviljade

bidrag

Totalt beviljat belopp

Göteborgs universitet8

35 105 097

Lunds universitet

6

25 153 650

Sveriges lantbruksuniversitet

6

24 925 152

Karolinska institutet

6

23 432 667

Uppsala universitet

5

19 840 398

Stockholms universitet

3

13 258 179

Linköpings universitet

3

12 899 400

Högskolan i Skövde

1

4 497 000

Utrikespolitiska institutet

1

4 432 380

Umeå universitet

1

438 0123

Chalmers tekniska högskola

1

4 328 520

Totalt

41

172 252 566

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL