Beslut publicerat

28 oktober 2020

Totalt beviljat belopp: 16 074 768 kronor

Nätverksbidrag Swedish Research Links

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka som beviljas Nätverksbidrag Swedish Research Links 2020. Totalt beviljar vi drygt 16 miljoner kronor för perioden 2020–2021.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Observerat att när det gäller Projektbidrag inom utvecklingsforskning och Internationell postdok inom utvecklingsforskning kommer en lista över projekt som rekommenderas medel att publiceras 2 december 2020.


Beviljandegrader

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

21

12

57 %

Män

34

11

32 %

Totalt

55

23

42 %

  


Bidragsbelopp (kronor)

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

8 534 798

355 617

Män

7 539 970

359 046

Total

16 074 768

357 217

  


Medelsförvaltare

Tabellen visar de medelsförvaltare som har beviljats medel.

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal

beviljade

bidrag

Totalt beviljat belopp

Karolinska Institutet7

5 336 254

Sveriges lantbruksuniversitet

3

1 600 000

Kungliga Tekniska högskolan

2

1 468 000

Umeå universitet

2

1 599 000

Blekinge Tekniska Högskola

1

307 700

Chalmers tekniska högskola

1

795 000

Göteborgs universitet

1

666 000

Högskolan Dalarna

1

775 000

Linköpings universitet

1

800 000

Mittuniversitetet

1

746 000

Naturhistoriska riksmuseet

1

798 000

Nordiska Afrikainstitutet

1

442 814

Örebro universitet

1

741 000

Totalt

23

16 074 768

Beviljade ansökningar per samarbetsland

Land

Antal beviljade bidrag*

India

3

Uganda

3

Somalia

2

Cameroon

1

Egypt

1

Ethiopia

1

Ethiopia, Kenya

1

Kenya, Somalia

1

Kenya, Tanzania

1

Madagascar

1

Malawi, Mozambique, Solomon Islands

1

Myanmar

1

Nigeria

1

Sierra Leone, Togo

1

Tanzania,India

1

Tanzania, Uganda, Zambia

1

Uganda, Lesotho

1

Zimbabwe

1

Totalsumma

23

*De sökande kan välja fler än ett samarbetsland. Vissa ansökningar innehåller därför två eller flera länder.Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Projektbidrag för forskning om pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för forskning om pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa. Totalt beviljar vi mer än 58 miljoner kronor för åren 2023–2025.

  2. Bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration. Totalt beviljar vi närmare 4,8 miljoner kronor för åren 2022–2024.

  3. Projektbidrag för forskning om segregation

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats inom Projektbidrag för forskning om segregation. Totalt beviljar vi drygt 47 miljoner kronor för åren 2022–2026.