Beslut publicerat

21 juni 2023

Totalt beviljat belopp: 434 473 005 kronor

Bidrag till excellenscenter

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till excellenscenter. Totalt beviljar vi drygt 434 miljoner kronor för åren 2024–2028.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinna

44

3

7%

Man

80

12

15%

Totalt

124

15

12%

Bidragsbelopp

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinna

87 045 210

5 803 014

Man

347 427 795

5 790 463

Totalt

434 473 005

5 792 973

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal beviljade bidrag

Totalt beviljat belopp

Uppsala universitet

5

145 096 232

Stockholms universitet

2

58 290 615

Linköpings universitet

2

56 756 800

Umeå universitet

1

30 000 000

Karolinska Institutet

1

30 000 000

Kungliga Tekniska högskolan

1

29 654 210

Göteborgs universitet

1

29 639 148

Chalmers tekniska högskola

1

27 645 000

Lunds universitet

1

27 391 000

Totalt

15

434 473 005

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Text

Mer inom samma ämne

  1. Projektbidrag för forskningssamarbete med USA – Convergence Accelerator

    Vetenskapsrådet och Vinnova finansierar 1 projekt i utlysningen av projektbidrag för forskningssamarbete med USA – Convergence Accelerator Real World Chemical Sensing Applications.

  2. Project grant for research collaboration between Italy and Sweden

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljas i utlysningen Project grant for research collaboration between Italy and Sweden. Totalt beviljar vi 6 miljoner kronor för åren 2024–2026.

  3. Projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP RD)

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP RD) 2023. Totalt beviljar vi drygt 20 miljoner kronor för åren 2023–2026.