Beslut publicerat

25 september 2023

Totalt beviljat belopp: 965 000 000 kronor

Bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats inom utlysningen Bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse 2023. Totalt beviljar vi cirka 965 miljoner kronor för åren 2024-2028.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Behovsanpassad utlysning

Bara de forskningsinfrastrukturer/områden som var listade i utlysningstexten Bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse hade möjlighet att söka finansiering. De hade valts ut antingen baserat på den behovsinventering som genomfördes 2021, eller för att de har ett pågående bidrag fram till och med 2023 eller 2024. Det fanns även möjlighet att söka tilläggsbidrag för ett ökat svenskt engagemang i internationella infrastrukturer där Sverige redan är medlem.

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Kontakt

Frågor om finansiering av forskningsinfrastruktur

infrastruktur@vr.se

08-546 440 34