Beslut publicerat

08 november 2021

Totalt beviljat belopp: 439 627 000 kronor

Humaniora och samhällsvetenskap

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom humaniora och samhällsvetenskap 2021. Totalt beviljar vi nästan 440 miljoner kronor för åren 2021–2025.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Totalt

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

488

49

10%

Män

514

51

10%

Totalt

1002

100

10%

 

Beviljandegrader: projektbidrag

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

445

43

10%

Män

477

48

10%

Totalt

922

91

10%


Beviljandegrader: projektbidrag för forskning om det civila samhället

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

43

6

14%

Män

37

3

8%

Totalt

80

9

11%


Bidragsbelopp

Totalt (kronor)

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

217 319 302

1 393 072

Män

222 307 698

1 398 162

Total

439 627 000

1 395 641


Bidragsbelopp: projektbidrag (kronor)

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

190 691 000

1 391 905

Män

210 706 000

1 404 707

Totalt

401 397 000

1 398 596


Bidragsbelopp: projektbidrag för forskning om det civila samhället (kronor)

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

26 628 302

1 401 490

Män

11 601 698

1 289 078

Totalt

38 230 000

1 365 357


Medelsförvaltare

Tabellen visar de medelsförvaltare som har beviljats medel.

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal

beviljade

bidrag

Totalt beviljat belopp

Uppsala universitet

20

88 953 600

Stockholms universitet

18

73 185 000

Lunds universitet

15

65 621 600

Göteborgs universitet

9

42 787 688

Umeå universitet

9

41 906 275

Södertörns högskola

6

25 888 095

Karolinska Institutet

5

22 613 000

Linnéuniversitetet

4

17 110 000

Linköpings universitet

4

16 585 842

Örebro universitet

3

13 966 000

Institutet för framtidsstudier (IF)

2

9 250 000

Övriga

5

21 759 900

Totalt

100

439 627 000

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Projektbidrag för forskningssamarbete med USA – Convergence Accelerator

    Vetenskapsrådet och Vinnova finansierar 1 projekt i utlysningen av projektbidrag för forskningssamarbete med USA – Convergence Accelerator Real World Chemical Sensing Applications.

  2. Project grant for research collaboration between Italy and Sweden

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljas i utlysningen Project grant for research collaboration between Italy and Sweden. Totalt beviljar vi 6 miljoner kronor för åren 2024–2026.

  3. Projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP RD)

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP RD) 2023. Totalt beviljar vi drygt 20 miljoner kronor för åren 2023–2026.