Beslut publicerat

02 juni 2022

Totalt beviljat belopp: 38 850 000 kronor

Internationell postdok inom humaniora och samhällsvetenskap inklusive utbildningsvetenskap (vårens utlysning)

I vårens utlysning av bidrag till internationell postdok inom humaniora och samhällsvetenskap inklusive utbildningsvetenskap beviljade Vetenskapsrådet 11 av 55 ansökningar. Totalt har vi beviljat nästan 39 miljoner kronor för perioden 2022-2025.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

Beviljandegrad

Kvinnor

27

3

11 %

Män

28

8

29 %

Totalt

55

11

20 %


Bidragsbelopp

Sökande

Totalt beviljat belopp

Kvinnor

10 650 000

Män

28 200 000

Totalt

38 850 000

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal beviljade

Totalt beviljat belopp

Stockholms universitet

5

17 550 000

Uppsala universitet

4

14 250 000

Kungliga Tekniska högskolan

1

3 600 000

Göteborgs universitet

1

3 450 000

Totalt

11

38 850 000

Beviljade bidrag per värdland*

Land

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Danmark

10

3

30 %

Schweiz

2

2

100 %

Tyskland

6

2

33 %

Belgien

3

1

33 %

Finland

1

1

100 %

Italien

2

1

50 %

Nederländerna

2

1

50 %

Norge

6

1

17 %

USA

8

1

13 %

Övriga

25

0

0 %

Totalt

65

13

20 %

* De sökande kan välja fler än ett värdland.

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Projektbidrag för forskningssamarbete med USA – Convergence Accelerator

    Vetenskapsrådet och Vinnova finansierar 1 projekt i utlysningen av projektbidrag för forskningssamarbete med USA – Convergence Accelerator Real World Chemical Sensing Applications.

  2. Project grant for research collaboration between Italy and Sweden

    Observera att beslut om vilka ansökningar som beviljas bidrag i utlysningen Project grant for research collaboration between Italy and Sweden har skjutits upp till 15 mars 2024.

  3. Projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP RD)

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP RD) 2023. Totalt beviljar vi drygt 20 miljoner kronor för åren 2023–2026.

Till toppen