Beslut publicerat

02 juni 2022

Totalt beviljat belopp: 33 900 000 kronor

Internationell postdok inom medicin och hälsa (vårens utlysning)

I vårens utlysning av bidrag till internationell postdok inom medicin och hälsa beviljade Vetenskapsrådet 10 av 33 ansökningar. Totalt har vi beviljat nästan 34 miljoner kronor för perioden 2022-2025.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

Beviljandegrad

Kvinnor

14

6

43 %

Män

19

4

21 %

Totalt

33

10

30 %


Bidragsbelopp

Sökande

Totalt beviljat belopp

Kvinnor

19 800 000

Män

14 100 000

Totalt

33 900 000

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal beviljade

Totalt beviljat belopp

Karolinska Institutet

5

17 550 000

Göteborgs universitet

3

10 500 000

Uppsala universitet

1

3 450 000

Lunds universitet

1

2 400 000

Totalt

10

33 900 000

Beviljade bidrag per värdland*

Land

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

USA

13

5

38 %

Norge

2

2

100 %

Storbritanien och Nordirland

8

2

25 %

Danmark

2

1

50 %

Pakistan

1

1

100 %

Övriga

9

0

0 %

Totalt

35

11

31 %

* De sökande kan välja fler än ett värdland.

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL