Beslut publicerat

06 december 2022

Totalt beviljat belopp: 57 741 000 kronor

Projektbidrag för forskning om digitaliseringens samhälleliga konsekvenser

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats inom Projektbidrag för forskning om digitaliseringens samhälleliga konsekvenser. Totalt beviljar vi nästan 58 miljoner kronor för åren 2022–2025.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

Beviljandegrad

Kvinnor

86

5

6%

Män

72

6

8%

Totalt

158

11

7%


Bidragsbelopp

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

26 846 000

1 677 875

Män

30 895 000

1 626 053

Totalt

57 741 000

1 649 743


Medelsförvaltare

Tabellen visar de medelsförvaltare som har beviljats medel.

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal

beviljade

bidrag

Totalt beviljat belopp

Uppsala universitet

3

14 908 000

Karlstads universitet

1

6 800 000

Linköpings universitet

1

6 719 000

Stockholms universitet

1

5 097 000

Umeå universitet

1

5 075 000

Göteborgs universitet

1

4 963 000

Högskolan i Kristianstad

1

4 891 000

Malmö universitet

1

4 848 000

Högskolan i Halmstad

1

4 440 000

Totalt

11

57 741 000

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Projektbidrag för forskning om pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för forskning om pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa. Totalt beviljar vi mer än 58 miljoner kronor för åren 2023–2025.

  2. Bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration. Totalt beviljar vi närmare 4,8 miljoner kronor för åren 2022–2024.

  3. Projektbidrag för forskning om segregation

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats inom Projektbidrag för forskning om segregation. Totalt beviljar vi drygt 47 miljoner kronor för åren 2022–2026.