Beslut publicerat

06 december 2022

Totalt beviljat belopp: 57 741 000 kronor

Projektbidrag för forskning om digitaliseringens samhälleliga konsekvenser

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats inom Projektbidrag för forskning om digitaliseringens samhälleliga konsekvenser. Totalt beviljar vi nästan 58 miljoner kronor för åren 2022–2025.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

Beviljandegrad

Kvinnor

86

5

6%

Män

72

6

8%

Totalt

158

11

7%


Bidragsbelopp

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

26 846 000

1 677 875

Män

30 895 000

1 626 053

Totalt

57 741 000

1 649 743


Medelsförvaltare

Tabellen visar de medelsförvaltare som har beviljats medel.

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal

beviljade

bidrag

Totalt beviljat belopp

Uppsala universitet

3

14 908 000

Karlstads universitet

1

6 800 000

Linköpings universitet

1

6 719 000

Stockholms universitet

1

5 097 000

Umeå universitet

1

5 075 000

Göteborgs universitet

1

4 963 000

Högskolan i Kristianstad

1

4 891 000

Malmö universitet

1

4 848 000

Högskolan i Halmstad

1

4 440 000

Totalt

11

57 741 000

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Projektbidrag för forskningssamarbete med USA – Convergence Accelerator

    Vetenskapsrådet och Vinnova finansierar 1 projekt i utlysningen av projektbidrag för forskningssamarbete med USA – Convergence Accelerator Real World Chemical Sensing Applications.

  2. Project grant for research collaboration between Italy and Sweden

    Observera att beslut om vilka ansökningar som beviljas bidrag i utlysningen Project grant for research collaboration between Italy and Sweden har skjutits upp till 15 mars 2024.

  3. Projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP RD)

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP RD) 2023. Totalt beviljar vi drygt 20 miljoner kronor för åren 2023–2026.

Till toppen