Beslut publicerat

08 november 2021

Totalt beviljat belopp: 17 212 000 kronor

Projektbidrag för internationella samarbeten inom neurodegenerativa sjukdomar (JPND)

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljas projektbidrag för internationella samarbeten inom neurodegenerativa sjukdomar (JPND). Totalt beviljar vi drygt 17 miljoner kronor under 2022-2024.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Kontakt