Stängd utlysning

14 januari - 09 mars 2021

Projektbidrag för internationella samarbeten inom neurodegenerativa sjukdomar (JPND)

Syftet med bidraget är att stödja internationella samarbeten inom EU Joint programme – Neurodegenerative Disease Resarch (JPND). Sverige är via Vetenskapsrådet ett av de 22 länder som deltar i JPND-utlysningen.

Stödform: Projektstöd

Område: Medicin och hälsa 

Inriktning: Enskild forskare som ingår som en av max två svenska projektledare i ett konsortium med partners från minst tre deltagande länder. Endast forskare vid en av Vetenskapsrådet godkänd medelsförvaltare kan ansöka.

Söks av: Enskild forskare

Bidragstid: 3 år

Bidragsbelopp:
Minst totalt 1 200 000 kronor (motsvarande ca 117 000 Euro).
Max totalt 4 500 000 kronor (motsvarande ca 442 000 Euro) per projekt med 1 svensk partner.
Max totalt 6 000 000 kronor (motsvarande ca 589 000 Euro) per projekt med 2 svenska partners.
En svensk deltagare som också är koordinator för konsortiet får söka ytterligare 1 500 000 kronor (motsvarande ca 147 000 Euro).

Bidragsperioden startar: Januari 2022

Utlysningen stänger:
Skissansökan: För konsortieansökan till JPND: 2 mars 2021 (kl. 17.00)
För den svenska projektledarens ansökan i Prisma: 9 mars 2021 (kl 14.00)

Fullständig ansökan: För konsortieansökan till JPND: 29 juni 2021 (kl. 17.00)
För den svenska projektledarens ansökan i Prisma: 6 juli 2021 (kl 14.00)]

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i november 2021

Att notera:

  • Du som deltar som svensk sökande/partner i ett internationellt konsortium måste lämna in en parallell ansökan till Vetenskapsrådet. Detta är ett nationellt behörighetskrav för att vi ska kunna godkänna ditt deltagande i konsortiets ansökan.
  • Du bör meddela den nationella kontaktpersonen på Vetenskapsrådet om dina intentioner att delta i utlysningen.
  • Du behöver ha en datahanteringsplan Öppnas i nytt fönster. för data som genereras inom den forskning som vi beviljar medel för. Du ska inte skicka in planen till oss, men enligt våra generella bidragsvillkor intygar din medelsförvaltare att en datahanteringsplan kommer att finnas när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls.

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom den utlysningstexten behöver du också ta del av vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..

Till toppen