Beslut publicerat

30 november 2023

Totalt beviljat belopp: 8 670 000 kronor

Projektbidrag för internationella samarbeten inom neurodegenerativa sjukdomar (JPND)

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljas projektbidrag för internationella samarbeten inom neurodegenerativa sjukdomar (JPND). Totalt beviljar vi nästan 9 miljoner kronor under 2024-2026.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader per kön

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljande

bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

8

2

25 %

Män

10

2

20 %

Totalt

18

4

22 %

Bidragsbelopp (kronor)

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

4 120 000

686 667

Män

4 550 000

758 333

Totalt

8 670 000

722 500

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal beviljade bidrag

Totalt beviljat belopp

Lunds universitet

3

6 620 000

Uppsala universitet

1

2 050 000

Totalt

4

8 670 000

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL