Stängd utlysning

09 januari - 14 mars 2023

Projektbidrag för internationella samarbeten inom neurodegenerativa sjukdomar (JPND)

Syftet med bidraget är att stödja internationella samarbeten inom Joint programme – Neurodegenerative Disease Resarch (JPND). Sverige är via Vetenskapsrådet ett av de 18 länder som deltar i JPND-utlysningen, som har titeln ”Large scale analysis of OMICS data for drug-target finding in neurodegenerative diseases”.

Stödform: Projektstöd

Område: Medicin och hälsa 

Inriktning: JPND: Neurodegenerativa sjukdomar 

Söks av: Enskild forskare som ingår som en av max två svenska projektledare i ett konsortium med partners från minst tre deltagande länder. Endast forskare vid en av Vetenskapsrådet godkänd medelsförvaltare kan ansöka.

Bidragstid: 3 år

Bidragsbelopp: Minst totalt 1 200 000 kronor (motsvarande ca 112 000 Euro).
Max totalt 2 500 000 kronor (motsvarande ca 232 000 Euro) per projekt med 1 svensk partner. Max totalt 3 250 000 kronor (motsvarande ca 303 000 Euro) per projekt med 2 svenska partners. En svensk deltagare som också är koordinator för konsortiet får söka ytterligare 500 000 kronor (motsvarande ca 46 500 Euro).

Bidragsperioden startar: Januari 2024

Utlysningen stänger:
Skissansökan:
För konsortieansökan till JPND: 7 mars 2023 (kl. 12.00) (Obs! Tiden ändrad 7 mars)
För den svenska projektledarens ansökan i Prisma: 14 mars 2023 (kl 14.00)
Fullständig ansökan:
För konsortieansökan till JPND: 27 juni (kl. 12.00)
För den svenska projektledarens ansökan i Prisma: 29 juni 2023 (kl 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i slutet av oktober 2023

Att notera:

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..