Beslut publicerat

03 december 2021

Totalt beviljat belopp: 113 482 000

Projektbidrag för forskning om samhällelig beredskap och säkerhet

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag för forskning om samhällelig beredskap och säkerhet. Totalt beviljar vi över 113 miljoner kronor för åren 2021-2024.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrad

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljande

bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

39

10

26%

Män

64

12

19%

Totalt

103

22

21%

Bidragsbelopp

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

49 961 000

1 469 441

Män

63 521 000

1 443 659

Totalt

113 482 000

1 454 897


Medelsförvaltare

Tabellen visar de medelsförvaltare som har beviljats medel.

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal

beviljande

bidrag

Totalt beviljat belopp

Uppsala universitet

5

27 622 000

Stockholms universitet

2

13 526 000

Totalförsvarets forskningsinstitut

2

10 705 000

Linköpings universitet

2

8 975 000

Region Stockholm

1

6 066 000

Chalmers tekniska högskola

1

5 100 000

Institutet för rymdfysik

1

5 093 000

Institutet för framtidsstudier

1

5 089 000

Umeå universitet

1

5 083 000

Göteborgs universitet

1

5 022 000

Övriga

5

21 201 000

Totalt

22

113 482 000

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Projektbidrag för forskning om pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för forskning om pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa. Totalt beviljar vi mer än 58 miljoner kronor för åren 2023–2025.

  2. Bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration. Totalt beviljar vi närmare 4,8 miljoner kronor för åren 2022–2024.

  3. Projektbidrag för forskning om segregation

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats inom Projektbidrag för forskning om segregation. Totalt beviljar vi drygt 47 miljoner kronor för åren 2022–2026.