Beslut publicerat

03 december 2021

Totalt beviljat belopp: 113 482 000

Projektbidrag för forskning om samhällelig beredskap och säkerhet

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag för forskning om samhällelig beredskap och säkerhet. Totalt beviljar vi över 113 miljoner kronor för åren 2021-2024.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrad

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljande

bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

39

10

26%

Män

64

12

19%

Totalt

103

22

21%

Bidragsbelopp

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

49 961 000

1 469 441

Män

63 521 000

1 443 659

Totalt

113 482 000

1 454 897


Medelsförvaltare

Tabellen visar de medelsförvaltare som har beviljats medel.

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal

beviljande

bidrag

Totalt beviljat belopp

Uppsala universitet

5

27 622 000

Stockholms universitet

2

13 526 000

Totalförsvarets forskningsinstitut

2

10 705 000

Linköpings universitet

2

8 975 000

Region Stockholm

1

6 066 000

Chalmers tekniska högskola

1

5 100 000

Institutet för rymdfysik

1

5 093 000

Institutet för framtidsstudier

1

5 089 000

Umeå universitet

1

5 083 000

Göteborgs universitet

1

5 022 000

Övriga

5

21 201 000

Totalt

22

113 482 000

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Projektbidrag för forskningssamarbete med USA – Convergence Accelerator

    Vetenskapsrådet och Vinnova finansierar 1 projekt i utlysningen av projektbidrag för forskningssamarbete med USA – Convergence Accelerator Real World Chemical Sensing Applications.

  2. Project grant for research collaboration between Italy and Sweden

    Observera att beslut om vilka ansökningar som beviljas bidrag i utlysningen Project grant for research collaboration between Italy and Sweden har skjutits upp till 15 mars 2024.

  3. Projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP RD)

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP RD) 2023. Totalt beviljar vi drygt 20 miljoner kronor för åren 2023–2026.

Till toppen