Stängd utlysning

02 juni - 17 augusti 2021

Projektbidrag för forskning om samhällelig beredskap och säkerhet

Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Inriktningen för detta bidrag syftar till att stärka svensk forskning med inriktning mot samhällelig beredskap och säkerhet, inklusive cyber- och informationssäkerhet.

Stödform: Projektstöd

Område: Humaniora och samhällsvetenskap, Naturvetenskap och teknikvetenskap 

Inriktning: Samhällelig beredskap och säkerhet

Söks av: Enskild forskare

Medverkande forskare: Upp till sex andra forskare kan bjudas in att medverka i ansökan

Bidragstid: 1–4 år

Bidragsbelopp: Minst 400 000 kronor per år, max 1 700 000 kronor per år.

Budgetram för utlysningen: 30 miljoner kronor per år i 3 år, varav minst 5 miljoner kronor per år avsätts för forskning om cyber- och informationssäkerhet

Bidragsperioden startar: Januari 2022

Ansökningsperiod: 2 juni 2021 (kl. 14.00) – 17 augusti 2021 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av december 2021

Att notera:

  • Du som söker bör beakta på vilket sätt tillämpliga delar av offentlighets- och sekretesslagen kan påverka projektutformning, materialinsamling och publicering av forskningsresultat med öppen tillgång.
  • Projektlängden ska inom denna utlysning i normalfallet vara högst tre år. Vid längre projekt ska du särskilt motivera behovet av ett fjärde år.
  • I forskningsplanen ska du motivera hur din angivna aktivitetsgrad är anpassad för forskningsprojektets genomförande.
  • Du behöver ha en datahanteringsplan Öppnas i nytt fönster. för data som genereras inom den forskning som vi beviljar medel för. Du ska inte skicka in planen till oss, men enligt våra generella bidragsvillkor intygar din medelsförvaltare att en datahanteringsplan kommer att finnas när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls.

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide.

Till toppen