Beslut publicerat

28 november 2019

Totalt beviljat belopp: 213 154 990

Klinisk behandlingsforskning

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom Klinisk behandlingsforskning 2019. Totalt beviljar vi drygt 213 miljoner kronor för åren 2019–2022.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Totalt för projektbidrag och bidrag till forskningsmiljö

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

32

10

31 %

Män

35

16

46 %

Totalt

67

26

39 %


Projektbidrag

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

18

7

39 %

Män

14

6

43 %

Totalt

32

13

41 %


Bidrag till forskningsmiljö

Sökande

Antal skissansökningar*

Antal fullständiga ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

36

14

3

21 %

Män

45

21

10

48 %

Totalt

81

35

13

37 %

*Ansökan om bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning gjordes i två steg. Första steget var att lämna in en skissansökan. De som fick godkända skissansökningar ombads därefter att lämna in fullständiga ansökningar.


Bidragsbelopp

Totalt för projektbidrag och bidrag till forskningsmiljö

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

54 586 849

3 210 991

Män

158 568 141

3 775 432

Totalt

213 154 990

3 612 796


Bidragsbelopp per bidrag

‌Projektbidrag

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

7 710 344

1 101 478

Män

6 972 705

1 162 118

Totalt

14 683 049

1 129 465

‌Bidrag till forskningsmiljö

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

46 876 505

4 687 651

Män

151 595 436

4 210 984

Totalt

198 471 941

4 314 607

Medelsförvaltare

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal

beviljade

bidrag

Totalt beviljat belopp

Karolinska Institutet
8

68 346 092

Umeå universitet

4

29 755 215

Stockholms läns landsting

2

20 938 660

Göteborgs universitet

3

19 849 300

Västra Götalandsregionen

1

19 527 126

Region Skåne

1

15 982 060

Uppsala universitet

1

15 583 544

Region Västerbotten

1

10 995 827

Lunds universitet

1

7 521 822

Linköpings universitet

1

1 200 000

Uppsala läns landsting

1

1 200 000

Region Jönköpings län

1

1 148 144

Region Östergötland

1

1 107 200

Totalt

26

213 154 990

 

Vad händer efter beslut?


Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Projektbidrag för forskningssamarbete med USA – Convergence Accelerator

    Vetenskapsrådet och Vinnova finansierar 1 projekt i utlysningen av projektbidrag för forskningssamarbete med USA – Convergence Accelerator Real World Chemical Sensing Applications.

  2. Project grant for research collaboration between Italy and Sweden

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljas i utlysningen Project grant for research collaboration between Italy and Sweden. Totalt beviljar vi 6 miljoner kronor för åren 2024–2026.

  3. Projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP RD)

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP RD) 2023. Totalt beviljar vi drygt 20 miljoner kronor för åren 2023–2026.