Stängd utlysning

12 juni - 27 augusti 2019

Projektbidrag för planering av klinisk behandlingsforskning

Syftet med bidraget är att skapa möjlighet för en konstellation av forskare inom akademin och hälso- och sjukvården att med andra aktörer samlas inför en framtida ansökan om bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning, eller att utveckla ett nationellt nätverk som samverkar inför framtida forskningssamarbeten, till exempel där ny kunskap behövs. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

Stödform

Projektstöd

Område

Klinisk behandlingsforskning 

Inriktning

Klinisk behandlingsforskning

Söks av

Enskild forskare

Medverkande forskare

Minst två och upp till tio forskare ska bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid

1 år

Bidragsbelopp

Minst 400 000 kronor per år, max 1 200 000 kronor per år.

Utlysningen stänger
27 augusti 2019 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras

Senast i början av december 2019.

Bidragsperioden startar

Januari 2020

Att notera

  • Läs och följ instruktioner. Förutom denna specifika utlysningstext behöver du också ta del av vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..
  • Från och med våren 2019 behöver du ha en datahanteringsplan Öppnas i nytt fönster. för data som genereras inom den forskning som vi beviljar medel för. Du ska inte skicka in planen till oss, men enligt våra generella bidragsvillkor intygar din medelsförvaltare att en datahanteringsplan kommer att finnas när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls.
  • Utlysningen är en utveckling av tidigare års nätverksbidrag. Till skillnad från nätverksbidraget är lönekostnader tillåtna i detta projektbidrag.

Hela utlysningstexten