Stängd utlysning

23 januari - 26 februari 2019

Bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning

(SKISSANSÖKAN) Syftet med bidraget är att ge stöd till kliniska behandlingsstudier som är motiverade av hälso- och sjukvårdens behov och som förväntas leda till patient- och samhällsnytta inom en relativt kort tidsperiod. Med behandlingsstudier avses såväl interventions- som observationsstudier. Även områden som prevention, diagnostik, uppföljning, implementering, omvårdnad och rehabilitering inkluderas. Bidraget ska möjliggöra för en konstellation av forskare inom landsting/regioner och akademi att arbeta mot ett gemensamt forskningsmål. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

Stödform: Miljö- och samverkansstöd

Ämnesområde: Klinisk behandlingsforskning 

Inriktning: Klinisk behandlingsforskning 

Söks av: Enskild forskare

Medverkande forskare: Inga medverkande forskare kan bjudas in att medverka i skissansökan.

Bidragstid: 3 år

Bidragsbelopp: Maximalt belopp är 20 miljoner kronor för 3 år. Det lägsta belopp som kan sökas är 400 000 kronor per år.

Budgetram för utlysningen:Totalt har 240 miljoner kronor för en treårsperiod avsatts för denna utlysning.

Utlysningen stänger
Skissansökan: Stänger 26 februari 2019, kl. 14.00

Fullständig ansökan: Öppnar 12 juni, kl. 14.00 och stänger 27 augusti, 14.00

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av december 2019

Bidragsperioden startar: Januari 2020

Hela utlysningstexten

Ladda ned utlysningstexten som pdf Pdf, 987.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Utlysningen är stängd och texten finns endast för nedladdning. Observera att länkarna i dokumentet inte längre fungerar.