Beslut publicerat

21 juni 2021

Totalt beviljat belopp: 23 990 000 kronor

Forskarskolor inom utbildningsvetenskap

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats inom Forskarskolor inom utbildningsvetenskap 2021. Totalt beviljar vi nästan 24 miljoner kronor för åren 2021–2025.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrad

Antal

ansökningar

Antal

beviljande

bidrag

Beviljandegrad

2

2

100 %

Bidragsbelopp

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

23 990 000 kronor

2 399 000 kronor

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Projektbidrag för internationella samarbeten om grafen - grundforskning (FLAG-ERA)

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för internationella samarbeten om grafen - grundforskning (FLAG-ERA) 2021. Totalt beviljar vi nästan 10 miljoner kronor för åren 2022–2024.

  2. Projektbidrag för internationella samarbeten inom individanpassad medicin (ERA PerMed)

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för internationella samarbeten inom individanpassad medicin (ERA PerMed) 2021. Totalt beviljar vi över 19 miljoner kronor för åren 2022–2024.

  3. Gästforskarprogram inom klimat och miljö