Beslut publicerat

21 juni 2021

Totalt beviljat belopp: 23 990 000 kronor

Forskarskolor inom utbildningsvetenskap

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats inom Forskarskolor inom utbildningsvetenskap 2021. Totalt beviljar vi nästan 24 miljoner kronor för åren 2021–2025.

Beslut publicerat 14:00 21 juni 2021

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrad

Antal

ansökningar

Antal

beviljande

bidrag

Beviljandegrad

2

2

100 %

Bidragsbelopp

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

23 990 000 kronor

2 399 000 kronor

Publicerad den 26 april 2021

Uppdaterad den 21 juni 2021

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse

  2. Project grant for cross-disciplinary collaboration between China and Sweden

  3. Konstnärlig forskning