Stängd utlysning

13 januari - 23 februari 2021

Forskarskolor inom utbildningsvetenskap

Syftet med bidraget är att stärka kompetensen inom området utbildningsvetenskap och öka samverkan nationellt och internationellt genom att bidra till forskarutbildningsaktiviteter.

Ansökningar av hög kvalitet inom följande fem områden med stora behov av uppbyggnad av forskningskapacitet eller angelägna forskningsteman kommer att prioriteras inom utlysningen:

  • demokratins utveckling och utmaningar i Sverige och världen,
  • förskollärares och lärares arbetsvillkor
  • kvantitativt inriktad utbildningsvetenskaplig analys
  • lärande i den digitala världen – att hantera vardagen och kompetenser för framtiden
  • ökande skillnader i skolprestation

Stödform: Miljö- och samverkansstöd

Område: Utbildningsvetenskap 

Söks av: Organisation. Koordinator för forskarskolan vid värdorganisationen bjuds in som projektledare för ansökan

Medverkande forskare: Minst ett ytterligare lärosäte ska medverka i ansökan. En kontaktperson från varje medverkande lärosäte ska bjudas in som medverkande forskare.

Bidragstid: 3-4 år.

Bidragsbelopp: Max 3 miljoner kronor per år

Budgetram för utlysningen: 15 miljoner kronor per år i fyra år

Bidragsperioden startar: Juli 2021

Ansökningsperiod: 13 januari 2021 (kl. 14.00) – 23 februari 2021 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av juni 2021

Att notera:

  • Redogör för om köns- och genusperspektiv är relevant för forskarskolan, och i så fall på vilket sätt sådana perspektiv kommer att användas eller varför man väljer att inte göra det. Hur köns- och genusperspektiv hanteras i forskarskolan kommer att ingå i bedömningen av den vetenskapliga kvaliteten. Läs mer under rubriken ”Forskningsbeskrivning” och här på vår webbplats Öppnas i nytt fönster.. Länk till annan webbplats.

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom den utlysningstexten behöver du också ta del av vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..