Beslut publicerat

15 februari 2024

Totalt beviljat belopp: Ej specifierat

Projektbidrag för forskningssamarbete med USA – Convergence Accelerator

Vetenskapsrådet och Vinnova finansierar 1 projekt i utlysningen av projektbidrag för forskningssamarbete med USA – Convergence Accelerator Real World Chemical Sensing Applications.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Det beviljade projektets titel är HEAlth Diagnostic eLectronIc NosE.

Deltagare från Sverige:

  • Donatella Puglisi, Linköpings universitet
  • Jens Eriksson, VOC Diagnostics AB

Projektledaren Arash Takshi kommer från University of South Florida.

Totalt beviljat belopp för den svenska parten är 3,1 miljoner kronor.

Mer information om beslutet finns på NSF:s webbplats Länk till annan webbplats.

Om samarbetet och programmet Convergence Accelerator

Utlysningen genomfördes i samarbete med National Science Foundation (NSF) och Vinnova i syfte att stödja samarbete med amerikanska forskare inom området kemisk avkänning.

NSF investerar 10,4 miljoner dollar för att utveckla innovativa tekniker och lösningar för att ta itu med ett brett spektrum av utmaningar relaterade till kemisk och biologisk avkänning. Inom denna satsning har 16 tvärvetenskapliga team valts ut i steg 1.

Publicerad den

Uppdaterad den