Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Unikt samarbete med USA öppnar möjligheter i Sverige

Vetenskapsrådet och Vinnova har inlett ett samarbete med den amerikanska forskningsfinansiären National Science Foundation (NSF). Genom samarbetet kan forskare i Sverige söka bidrag för att snabba upp processen från grundforskning till tillämpning. Första utlysningen öppnar 17 maj.

National Science Foundation driver sedan några år tillbaka forskningsprogrammet Convergence Accelerator Program (CAP) som syftar till att göra processen från grundforskning till tillämpad forskning snabbare. För att också forskare i Sverige ska få möjlighet att söka bidrag inom programmet går nu Vetenskapsrådet och Vinnova gemensamt in i ett samarbete med NSF.

Den utlysning som nu är aktuell för forskare i Sverige handlar om olika typer av tillämpningar för kemisk avkänning (Real-World Chemical Sensing Application). För att få delta i utlysningen måste forskarna ingå i ett team med forskare i USA.

Första delen i utlysningsprocessen är öppen mellan 17 maj och 11 juli. Under denna tid ska de forskargrupper som vill delta skicka ett så kallat letter of intent, det vill säga en avsiktsförklaring, till NSF och till Vinnova. I juli öppnar sedan själva utlysningen hos NSF. Sista ansökningsdag är 22 augusti.

Forskningsprogrammet har två faser

I fas 1 kan forskargrupperna få upp till 750 000 dollar under nio månader för att planera ett forskningsprojekt. De forskargrupper som sedan går vidare med sina projekt till fas 2 kan få upp till 5 miljoner dollar under 24 månader. Fokus ligger här på att ta tillämpad forskning vidare så att den kommer till nytta i samhället.

Vetenskapsrådet och Vinnova kommer tillsammans finansiera den svenska delen av två projekt i fas 1. Vinnova kommer dessutom att finansiera minst ett projekt med deltagare från Sverige i fas 2. Som mest kommer forskare från Sverige kunna söka 2,6 miljoner kronor per projekt i fas 1 och 10 miljoner kronor i fas 2.

Mer information om forskningsprogrammet finns på NSF:s webbplats Länk till annan webbplats.

Till utlysningen på Vinnovas webbplats Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / UtskriftKontakt

Mer inom samma ämne

  1. 10 forskare i Sverige får ERC Advanced Grant 2023

    Nu har Europeiska forskningsrådet (ERC) publicerat resultatet från förra årets utlysning av ERC Advanced Grant. Totalt 255 forskare från 20 länder får bidrag. 10 av dem har en svensk värdinstitution.

  2. Intervjuträning ERC Starting Grant

    Vetenskapsrådet bjuder in till intervjuträning för forskare som har gått vidare till steg två i ERC:s utlysning Starting grant (StG). Administrativ personal vid svenska universitet som arbetar med forskningsstöd för ERC är också välkomna att delta.

  3. NordForsk utlyser bidrag om hållbar utveckling av Arktis

    Nordforsk har öppnat en utlysning om hållbar utveckling av Arktis. Bakom utlysningen står de nordiska länderna tillsammans med Kanada och USA. Vetenskapsrådet är en av finansiärerna. Sista ansökningsdag för utlysningens första steg är 4 juni 2024.