Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Unikt samarbete med USA öppnar möjligheter i Sverige

Vetenskapsrådet och Vinnova har inlett ett samarbete med den amerikanska forskningsfinansiären National Science Foundation (NSF). Genom samarbetet kan forskare i Sverige söka bidrag för att snabba upp processen från grundforskning till tillämpning. Första utlysningen öppnar 17 maj.

National Science Foundation driver sedan några år tillbaka forskningsprogrammet Convergence Accelerator Program (CAP) som syftar till att göra processen från grundforskning till tillämpad forskning snabbare. För att också forskare i Sverige ska få möjlighet att söka bidrag inom programmet går nu Vetenskapsrådet och Vinnova gemensamt in i ett samarbete med NSF.

Den utlysning som nu är aktuell för forskare i Sverige handlar om olika typer av tillämpningar för kemisk avkänning (Real-World Chemical Sensing Application). För att få delta i utlysningen måste forskarna ingå i ett team med forskare i USA.

Första delen i utlysningsprocessen är öppen mellan 17 maj och 11 juli. Under denna tid ska de forskargrupper som vill delta skicka ett så kallat letter of intent, det vill säga en avsiktsförklaring, till NSF och till Vinnova. I juli öppnar sedan själva utlysningen hos NSF. Sista ansökningsdag är 22 augusti.

Forskningsprogrammet har två faser

I fas 1 kan forskargrupperna få upp till 750 000 dollar under nio månader för att planera ett forskningsprojekt. De forskargrupper som sedan går vidare med sina projekt till fas 2 kan få upp till 5 miljoner dollar under 24 månader. Fokus ligger här på att ta tillämpad forskning vidare så att den kommer till nytta i samhället.

Vetenskapsrådet och Vinnova kommer tillsammans finansiera den svenska delen av två projekt i fas 1. Vinnova kommer dessutom att finansiera minst ett projekt med deltagare från Sverige i fas 2. Som mest kommer forskare från Sverige kunna söka 2,6 miljoner kronor per projekt i fas 1 och 10 miljoner kronor i fas 2.

Mer information om forskningsprogrammet finns på NSF:s webbplats Länk till annan webbplats.

Till utlysningen på Vinnovas webbplats Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / UtskriftKontakt

Mer inom samma ämne

  1. Kris är temat för ny internationell utlysning inom humaniora

    Den 26 maj öppnar utlysningen Crisis – perspectives from the humanities. Bakom utlysningen står de europeiska forskningsnätverken CHANSE och HERA. Forskare vid svenska lärosäten ansöker även via Vetenskapsrådet. Utlysningstexten publiceras hos oss 31...

  2. Två forskare i Sverige får ERC Proof of Concept Grant

    Det är nu klart vilka som får ERC Proof of Concept Grant i den första utlysningen 2023. Två forskare med en svensk värdinstitution finns med bland bidragsmottagarna.

  3. Ny internationell utlysning om välbefinnande

    Den 26 maj öppnar utlysningen Enhancing well-being for the future . Bakom utlysningen står de europeiska forskningsnätverken NORFACE och CHANSE. Vetenskapsrådet och Forte finansierar forskare vid svenska lärosäten som vill delta.