Sidor om "Covid-19"

 • Utlysning |

  20 apr 2021

  Syftet med projektbidraget är att finansiera forskning om postinfektiöst tillstånd med kvarstående eller sena symptom efter genomgången covid-19 (postcovid). Satsningen grundar sig på ett regeringsuppdrag.

  Nyckelord:

 • Remissvar |

  19 apr 2021

  Syftet med projektbidraget är att finansiera forskning om postinfektiöst tillstånd med kvarstående eller sena symptom efter genomgången covid-19 (postcovid). Satsningen grundar sig på ett regeringsuppdrag.

  Nyckelord:

 • |

  16 apr 2021

  The Commission is mobilising 123 million euro from Horizon Europe for urgent research into coronavirus variants. Deadline for submission is 6 May 2021.

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  16 apr 2021

  Mer kunskap om nya varianter av coronaviruset behövs och det snabbt. EU-kommissionen avsätter därför 123 miljoner euro från Horisont Europa till fyra utlysningar med fokus på covid-19 och nya varianter av coronaviruset. Sista ansökningsdatum för samt...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  09 apr 2021

  Rapport av uppdrag att tillfälligt stärka verksamheten inom Kliniska Studier Sverige I denna rapport slutredovisas det regeringsuppdrag som Vetenskapsrådet fick i april 2020 om att tillfälligt stärka verksamheten inom Kliniska Studier Sverige. I upp...

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  08 apr 2021

  Säkerställ att kliniskt verksam personal får mer tid att forska och skapa ekonomiska incitament som främjar infrastruktur, kompetensförsörjning och nationell samordning inom klinisk forskning. Det är några av Vetenskapsrådets åtta rekommendationer fö...

  Nyckelord:

 • Artikel |

  22 mar 2021

  Säkerställ att kliniskt verksam personal får mer tid att forska och skapa ekonomiska incitament som främjar infrastruktur, kompetensförsörjning och nationell samordning inom klinisk forskning. Det är några av Vetenskapsrådets åtta rekommendationer fö...

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  03 mar 2021

  23 mars öppnar vi en utlysning av medel för uppföljningsstudier av covid-19-vaccin. Redan nu kan du ta del av förhandsinformation och börja förbereda ansökan.

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  18 feb 2021

  Att på vetenskaplig grund ifrågasätta resultat ska inte blandas ihop med diskussionen om vilka vägval som bör göras i ljuset av resultaten. För att få ett sunt debattklimat forskare emellan behövs en större medvetenhet om skillnaden mellan dessa båda...

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  15 feb 2021

  Regeringen ger Vetenskapsrådet i uppdrag att fördela 150 miljoner kronor till forskning om covid-19-vaccin och långtidscovid. Vi arbetar för att så snabbt som möjligt kunna utlysa medlen, säger Madeleine Durbeej-Hjalt, huvudsekreterare för medicin oc...

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  28 jan 2021

  Sverige var först i Europa med att lansera en nationell dataportal för forskning om covid-19. Portalen har växt i takt med att fler forskningsprojekt har tillgängliggjort sina data, nya projekt har startat och nya datatjänster etablerats. Scilifelab ...

  Nyckelord:

 • Beslut |

  09 nov 2020

  Sverige var först i Europa med att lansera en nationell dataportal för forskning om covid-19. Portalen har växt i takt med att fler forskningsprojekt har tillgängliggjort sina data, nya projekt har startat och nya datatjänster etablerats. Scilifelab ...

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  04 nov 2020

  Coronapandemin har påverkat ALF-regionernas möjligheter att bedriva klinisk forskning. Nu gör regeringen ett tillägg i ALF-avtalet så att regionerna kan använda 2020 års medel även under 2021.

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  26 okt 2020

  Sedan pandemin startade i våras har 260 kliniska studier som rör covid-19 blivit godkända av Etikprövningsmyndigheten. Resultat från merparten av studierna kommer att dröja och för flera studier kan det bli utmanande att hitta forskningspersoner i de...

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  23 okt 2020

  Nu är det klart vilka som får bidrag i Nordforsks satsning på forskning om covid-19. Utlysningen, som var öppen mellan maj och juni, riktade sig till forskare från Norden, Estland och Lettland. Syftet var att ta fram ny kunskap för att bekämpa corona...

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  23 sep 2020

  Vetenskapsrådet finansierar den kliniska studien ImmCoVA med 10 miljoner kronor. Studien beräknas pågå i tre år och är inriktad på immunblockerare som ska motverka immunförsvarets överdrivna reaktion på den infektion som orsakas av covid-19.

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  22 sep 2020

  De sex regionala noderna inom samarbetet Kliniska Studier Sverige får ett tillskott på totalt 8 miljoner kronor, drygt 1,3 miljoner kronor vardera, för att utöka möjligheterna att stödja kliniska studier med koppling till covid-19.

  Nyckelord:

 • Artikel |

  03 sep 2020

  De sex regionala noderna inom samarbetet Kliniska Studier Sverige får ett tillskott på totalt 8 miljoner kronor, drygt 1,3 miljoner kronor vardera, för att utöka möjligheterna att stödja kliniska studier med koppling till covid-19.

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  01 sep 2020

  Biobank Sverige får 10 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att samordna insamlingen och tillgången till prover med koppling till covid-19. I förlängningen är det något som inte bara underlättar för forskarna, utan också patienter och samhället i...

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  14 jul 2020

  Vid oförutsedda händelser måste den vetenskapliga expertisen samlas snabbt för att kunna ge stöd till beslutsfattande. Det är hög tid att Sverige utvecklar en effektiv process för vetenskaplig rådgivning som stöd både i krishantering och för en god s...

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  03 jul 2020

  Vetenskapsrådet har fattat beslut i utlysningen av projektbidrag för forskning om coronavirus och covid-19. Totalt 23 forskare får dela på 33 miljoner kronor under 2020.

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  11 jun 2020

  Tre utlysningar öppnar 10 juni med fokus på forskning om virus och sjukdomstillstånd som orsakas av virus. Utlysningarna vänder sig till forskare som är i början av sin karriär. Nästa år utlyser vi ett projektbidrag med detta fokus.

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  04 jun 2020

  257 ansökningar har kommit in i utlysningen av projektbidrag för forskning om coronavirus och covid-19. I juli blir det klart vilka som beviljas medel.

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  03 jun 2020

  De sex regionala noderna inom samarbetet Kliniska Studier Sverige får bidrag om totalt 12 miljoner kronor, 2 miljoner vardera, för att utöka möjligheterna att stödja kliniska studier med koppling till covid-19.

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  03 jun 2020

  Idag lanseras en nationell dataportal för forskning om covid-19, koordinerad av SciLifeLab och Vetenskapsrådet. Det blir nu enklare för forskare att hitta och dela relevanta forskningsdata.

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  28 maj 2020

  Observera att utlysningstexten bara finns på engelska . 

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  19 maj 2020

  Nu är det enklare för forskare att se vilken sorts data som finns i Svenska Intensivvårdsregistret, SIR. Registret har anslutits till metadataverktyget RUT.

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  19 maj 2020

  Sverige deltar i en stor klinisk studie som drivs av WHO och syftar till att testa ett antal antivirala läkemedel på patienter världen över som vårdas för covid-19. Det svenska deltagandet innebär att patienter i Sverige kan få tillgång till potentie...

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  14 maj 2020

  En stor del av Vetenskapsrådets finansiering av virusforskning har de senaste åren gått till forskning om redan kända virus som HIV eller influensa. Andra virustyper som orsakat stora epidemier i samhället har finansierats i betydligt lägre grad. Det...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  14 maj 2020

  Vetenskapsrådet står för en stor del av finansieringen av virusforskning och hela infektionsområdet i Sverige. Vi har nu gjort en kartläggning över de senaste årens finansiering med fokus på virusforskning, något som aktualiserats på grund av situati...

  Nyckelord:

 • Artikel |

  13 maj 2020

  Vetenskapsrådet står för en stor del av finansieringen av virusforskning och hela infektionsområdet i Sverige. Vi har nu gjort en kartläggning över de senaste årens finansiering med fokus på virusforskning, något som aktualiserats på grund av situati...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  12 maj 2020

  Utlysningstexten är endast tillgänglig på engelska.  

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  12 maj 2020

  Det saknas fortfarande mycket kunskap om coronaviruset. Under maj och juni öppnar därför flera utlysningar som är inriktade på virusforskning.

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  12 maj 2020

  Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Satsningen är ett regeringsuppdrag med syftet att stödja forskni...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  12 maj 2020

  Syftet med bidraget är att ge nydisputerade forskare med doktorsexamen från svenskt universitet möjlighet att utöka sin forskningskompetens och internationella nätverk för att senare etablera självständig forskning inom basal virologisk forskning och...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  12 maj 2020

  Syftet med bidraget är att ge dig som är i fasen av att säkerställa en självständig forskarkarriär i Sverige möjlighet att bedriva långsiktig forskning inom basal virologisk forskning och grundläggande sjukdomsmekanismer som förorsakas av virus.

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  12 maj 2020

  Syftet med bidraget är att ge dig som junior forskare möjlighet att etablera dig som självständig forskare i Sverige inom basal virologisk forskning och grundläggande sjukdomsmekanismer som förorsakas av virus. Vetenskapsrådet premierar forskning av...

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  07 maj 2020

  Användningen av antibiotika ökar under coronapandemin, något som förväntas öka antalet antibiotikaresistenta bakterier. Nu behövs forskning om kopplingar mellan det nya coronaviruset och sekundära infektioner, framhåller Jan-Ingvar Jönsson, huvudsekr...

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  16 apr 2020

  Vetenskapsrådet får 100 miljoner kronor extra i vårbudgeten för att stödja forskning om covid-19. Utöver regeringens satsning, kommer Vetenskapsrådet att stärka den grundläggande virusforskningen med 100 miljoner kronor under åren 2020–2024.

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  08 apr 2020

  Vårt samhälle befinner sig i en mycket svår situation orsakad av coronapandemin. Ny kunskap om hur samhället ska agera för att hantera pandemin är absolut nödvändig och kräver både kortsiktiga och långsiktiga forsknings- och innovationsinsatser, skri...

  Nyckelord:

 • Artikel |

  30 mar 2020

  Vårt samhälle befinner sig i en mycket svår situation orsakad av coronapandemin. Ny kunskap om hur samhället ska agera för att hantera pandemin är absolut nödvändig och kräver både kortsiktiga och långsiktiga forsknings- och innovationsinsatser, skri...

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  27 mar 2020

  Du som har bidrag från Vetenskapsrådet har nu möjlighet att under en kortare tidsperiod använda delar av dina medel till forskning som relaterar till sars-CoV-2 och covid-19.

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  18 mar 2020

  Regeringens rekommendationer om distansundervisning och distansarbete gör att väldigt många fler än vanligt kommer att behöva använda Sunets nät och it-tjänster. Sunet tar därför höjd för den ökade belastningen.

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  18 mar 2020

  Med anledning av rådande omständigheter förlänger Vetenskapsrådet nu deadline för ekonomisk återrapportering av våra bidrag. Du som skulle ha lämnat ekonomisk rapport till oss senast 31 mars har nu en månad till på dig.

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  17 mar 2020

  På grund av covid-19 kommer ansökningstiden förlängas för utlysningar inom Horisont 2020.

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  17 mar 2020

  På grund av covid-19 flyttar Vetenskapsrådet fram deadline för tolv utlysningar.

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  16 mar 2020

  Nu kan 100 000 fler användare få tillgång till e-mötestjänsten Zoom. Detta underlättar för de lärosäten i Norden som nu behöver förlägga fler av sina möten och utbildningar på distans.

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  13 mar 2020

  Vetenskapsrådet kan bevilja förlängning av dispositionstiden för forskningsprojekt som riskerar att fördröjas på grund av covid-19.

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  05 mar 2020

  Är du en av dem som skulle lämna in vetenskaplig återrapportering för ditt bidrag från Vetenskapsrådet senast 31 mars i år? Nu har vi flyttat fram deadline så att sista dag att lämna in istället blir 30 april.

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  07 feb 2020

  Vetenskapsrådet ställer sig bakom ett ställningstagande som uppmanar forskare, tidskrifter och forskningsfinansiärer att se till att forskningsresultat och data som har relevans för hanteringen av Coronaviruset snabbt delas och görs öppet tillgänglig...

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  31 jan 2020

  Nu utlyser EU, inom ramen för H2020, medel för forskning om coronaviruset 2019-nCoV. Forskningen ska bidra till utvecklingen av diagnosmetoder och klinisk hantering av patienter infekterade av viruset och till att förbättra beredskapen i samband med ...

  Nyckelord:

Ladda fler