Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

EU-kommissionen utlyser snabba medel för forskning om nya varianter av coronaviruset

Mer kunskap om nya varianter av coronaviruset behövs och det snabbt. EU-kommissionen avsätter därför 123 miljoner euro från Horisont Europa till fyra utlysningar med fokus på covid-19 och nya varianter av coronaviruset. Sista ansökningsdatum för samtliga utlysningar är 6 maj 2021.

Satsningen är den första av sitt slag inom det nya forsknings- och innovationsprogrammet Horisont Europa och bidrar till EU-kommissionens övergripande åtgärder för att förebygga, mildra och agera på effekterna av nya varianter av coronaviruset. Satsningen ligger också i linje med den nya europeiska försvarsberedskapsplanen HERA Incubator.

Horizon infra 2021 Emergency-01

FAIR och öppen datadelning till stöd för europeisk beredskap för covid-19 och andra infektionssjukdomar. Länk till annan webbplats.

Horizon infra 2021 Emergency-02

Forskningsinfrastrukturtjänster för snabba forskningssvar på covid-19 och andra infektionssjukdomsepidemier. Länk till annan webbplats.

Horizon HLTH 2021 Corona 01-01

Vacciner och kliniska behandlingsstudier för att förstärka förebyggande och behandling av covid-19. Länk till annan webbplats.

Horizon HLTH 2021 Corona 01-02

Förenade kohorter mot olika varianter av SARS-CoV-2. Länk till annan webbplats.


Sista ansökningsdatum för samtliga utlysningar är 6 maj 2021.

Pressmeddelandet på EU-kommissionens webbplats Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Sex forskare i Sverige får ERC Proof of Concept Grant

    Det är nu klart vilka som får ERC Proof of Concept Grant i den sista utlysningen 2022. Sex forskare i Sverige finns med bland bidragsmottagarna.

  2. Tyck till om EU:s ramprogram för forskning och innovation

    EU-kommissionen har just nu en öppen konsultation där forskare och andra aktörer kan bidra med sina erfarenheter och synpunkter om EU:s ramprogram för europeiska forsknings- och innovationssamarbeten. Sista dag att lämna synpunkter är 23 februari 202...

  3. Informationsmöte om ERC Advanced Grant

    Välkommen till ett informationsmöte om utlysningen ERC Advanced Grant (ERC-2023-AdG). Mötet vänder sig till forskare och administrativ personal vid svenska universitet som arbetar med forskningsstöd för ERC.