Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

EU-kommissionen utlyser snabba medel för forskning om nya varianter av coronaviruset

Mer kunskap om nya varianter av coronaviruset behövs och det snabbt. EU-kommissionen avsätter därför 123 miljoner euro från Horisont Europa till fyra utlysningar med fokus på covid-19 och nya varianter av coronaviruset. Sista ansökningsdatum för samtliga utlysningar är 6 maj 2021.

Satsningen är den första av sitt slag inom det nya forsknings- och innovationsprogrammet Horisont Europa och bidrar till EU-kommissionens övergripande åtgärder för att förebygga, mildra och agera på effekterna av nya varianter av coronaviruset. Satsningen ligger också i linje med den nya europeiska försvarsberedskapsplanen HERA Incubator.

Horizon infra 2021 Emergency-01

FAIR och öppen datadelning till stöd för europeisk beredskap för covid-19 och andra infektionssjukdomar. Länk till annan webbplats.

Horizon infra 2021 Emergency-02

Forskningsinfrastrukturtjänster för snabba forskningssvar på covid-19 och andra infektionssjukdomsepidemier. Länk till annan webbplats.

Horizon HLTH 2021 Corona 01-01

Vacciner och kliniska behandlingsstudier för att förstärka förebyggande och behandling av covid-19. Länk till annan webbplats.

Horizon HLTH 2021 Corona 01-02

Förenade kohorter mot olika varianter av SARS-CoV-2. Länk till annan webbplats.


Sista ansökningsdatum för samtliga utlysningar är 6 maj 2021.

Pressmeddelandet på EU-kommissionens webbplats Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Positivt för forskningen att Storbritannien går med i Horisont Europa

    Den 7 september kom EU-kommissionen och den brittiska regeringen överens om att Storbritannien ska delta i ramprogrammet för forskning och innovation, Horisont Europa. Överenskommelsen innebär att det nu blir lättare för forskare i Sverige att samarb...

  2. 19 forskare i Sverige får ERC Starting Grant 2023

    Nu har Europeiska forskningsrådet, ERC, publicerat resultatet för ERC Starting Grant i 2023 års utlysning. 400 forskare i Europa får 1,5 miljoner euro vardera för att utveckla sin forskning och bygga upp sina forskargrupper. 19 av forskarna har en sv...

  3. Sök medel från ERC inom det nya arbetsprogrammet WP2024

    I höst finns miljontals kronor i forskningsmedel att söka från Europeiska forskningsrådet, ERC. Samtliga utlysningar är öppna för forskare inom alla vetenskapsområden. Vetenskapsrådet stödjer forskare vid svenska universitet i ansökningsprocessen.