Nyhet

Nyhet

Publicerad den 16 april 2021

Uppdaterad den 16 april 2021

EU-kommissionen utlyser snabba medel för forskning om nya varianter av coronaviruset

Mer kunskap om nya varianter av coronaviruset behövs och det snabbt. EU-kommissionen avsätter därför 123 miljoner euro från Horisont Europa till fyra utlysningar med fokus på covid-19 och nya varianter av coronaviruset. Sista ansökningsdatum för samtliga utlysningar är 6 maj 2021.

Satsningen är den första av sitt slag inom det nya forsknings- och innovationsprogrammet Horisont Europa och bidrar till EU-kommissionens övergripande åtgärder för att förebygga, mildra och agera på effekterna av nya varianter av coronaviruset. Satsningen ligger också i linje med den nya europeiska försvarsberedskapsplanen HERA Incubator.

Horizon infra 2021 Emergency-01

FAIR och öppen datadelning till stöd för europeisk beredskap för covid-19 och andra infektionssjukdomar.länk till annan webbplats

Horizon infra 2021 Emergency-02

Forskningsinfrastrukturtjänster för snabba forskningssvar på covid-19 och andra infektionssjukdomsepidemier.länk till annan webbplats

Horizon HLTH 2021 Corona 01-01

Vacciner och kliniska behandlingsstudier för att förstärka förebyggande och behandling av covid-19.länk till annan webbplats

Horizon HLTH 2021 Corona 01-02

Förenade kohorter mot olika varianter av SARS-CoV-2.länk till annan webbplats


Sista ansökningsdatum för samtliga utlysningar är 6 maj 2021.

Pressmeddelandet på EU-kommissionens webbplatslänk till annan webbplats

Publicerad den 16 april 2021

Uppdaterad den 16 april 2021

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Sju forskare i Sverige får ERC Advanced grant

    Nu är det klart vilka som får ERC Advanced grant i förra årets utlysning. Utlysningen riktar sig till etablerade och världsledande forskare och har vetenskaplig excellens som enda urvalskriterium. Totalt får 209 forskare dela på över 500 miljoner eur...

  2. Informationsmöte om Horisont Europa – Kultur, kreativitet och inkluderande samhällen

    Arbetar du med frågor inom samhällsvetenskap och humaniora och är intresserad av europeiskt samarbete? Välkommen på ett digitalt möte om utlysningarna inom klustret Kultur, kreativitet och inkluderande samhällen. Mötet arrangeras av Vinnova.

  3. Förutsättningar för kliniska studier under covid-19-pandemin

    Rapport av uppdrag att tillfälligt stärka verksamheten inom Kliniska Studier Sverige I denna rapport slutredovisas det regeringsuppdrag som Vetenskapsrådet fick i april 2020 om att tillfälligt stärka verksamheten inom Kliniska Studier Sverige. I upp...