Nyhet

Nyhet

Publicerad den 16 april 2021

Uppdaterad den 16 april 2021

EU-kommissionen utlyser snabba medel för forskning om nya varianter av coronaviruset

Mer kunskap om nya varianter av coronaviruset behövs och det snabbt. EU-kommissionen avsätter därför 123 miljoner euro från Horisont Europa till fyra utlysningar med fokus på covid-19 och nya varianter av coronaviruset. Sista ansökningsdatum för samtliga utlysningar är 6 maj 2021.

Satsningen är den första av sitt slag inom det nya forsknings- och innovationsprogrammet Horisont Europa och bidrar till EU-kommissionens övergripande åtgärder för att förebygga, mildra och agera på effekterna av nya varianter av coronaviruset. Satsningen ligger också i linje med den nya europeiska försvarsberedskapsplanen HERA Incubator.

Horizon infra 2021 Emergency-01

FAIR och öppen datadelning till stöd för europeisk beredskap för covid-19 och andra infektionssjukdomar.länk till annan webbplats

Horizon infra 2021 Emergency-02

Forskningsinfrastrukturtjänster för snabba forskningssvar på covid-19 och andra infektionssjukdomsepidemier.länk till annan webbplats

Horizon HLTH 2021 Corona 01-01

Vacciner och kliniska behandlingsstudier för att förstärka förebyggande och behandling av covid-19.länk till annan webbplats

Horizon HLTH 2021 Corona 01-02

Förenade kohorter mot olika varianter av SARS-CoV-2.länk till annan webbplats


Sista ansökningsdatum för samtliga utlysningar är 6 maj 2021.

Pressmeddelandet på EU-kommissionens webbplatslänk till annan webbplats

Publicerad den 16 april 2021

Uppdaterad den 16 april 2021

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Intervjuträning ERC Starting grant

    Vetenskapsrådet bjuder in till intervjuträning för forskare som har gått vidare till steg två i ERC:s utlysning Starting grant. Administrativ personal vid svenska universitet som arbetar med forskningsstöd för ERC är också välkomna att delta.

  2. Sök medel inom Horisont Europa

    Nu har de första utlysningarna inom EU:s nya ramprogram för forskning och innovation öppnat. Arbetsprogrammet för perioden 2021–2022 har en budget på totalt 14,7 miljarder euro. Informationsmöten om utlysningarna arrangeras under sommaren.

  3. 100 miljoner till uppföljningsstudier av covid-19-vacciner

    Sex forskningsmiljöer får dela på totalt 100 miljoner kronor för uppföljningsstudier av covid-19-vacciner. Forskningsmiljöerna bygger på samarbeten mellan olika regioner och kommer att titta på olika aspekter av hälso- och sjukvårdens behov.