Stängd utlysning

10 juni - 01 september 2020

Etableringsbidrag inom virus och virusorsakade sjukdomstillstånd

Syftet med bidraget är att ge dig som junior forskare möjlighet att etablera dig som självständig forskare i Sverige inom basal virologisk forskning och grundläggande sjukdomsmekanismer som förorsakas av virus.

Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

Stödform: Karriärstöd

Område: Medicin och hälsa 

Inriktning: Virus och virusorsakade sjukdomstillstånd

Söks av: Enskild forskare som avlagt doktorsexamen för mer än 2 och högst 7 år sedan.

Medverkande forskare: Inga forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid: 4 år

Bidragsbelopp:1 500 000 kronor per år

Bidragsperioden startar: Januari 2021

Ansökningsperiod: 10 juni 2020 (kl. 14.00) – 1 september 2020 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av december 2020

Att notera:

  • Från och med 2020 ska du motivera i forskningsplanen hur din angivna aktivitetsgrad (som ska vara minst 50 procent av en heltidsanställning) är anpassad för forskningsprojektets genomförande.
  • Du ska redogöra för om köns- och genusperspektiv är relevant i din forskning, och i så fall på vilket sätt du kommer att använda sådana perspektiv. Hur köns- och genusperspektiv hanteras i forskningsprojektet kommer att ingå i bedömningen av den vetenskapliga kvaliteten. Läs mer under rubriken ”Forskningsbeskrivning och på vår webbplats. Öppnas i nytt fönster.
  • Du behöver ha en datahanteringsplan Öppnas i nytt fönster. för data som genereras inom den forskning som vi beviljar medel för. Du ska inte skicka in planen till oss, men enligt våra generella bidragsvillkor intygar din medelsförvaltare att en datahanteringsplan kommer att finnas när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls.

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom den utlysningstexten behöver du också ta del av vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..