Stängd utlysning

10 juni - 01 september 2020

Konsolideringsbidrag inom virus och virusorsakade sjukdomstillstånd

Syftet med bidraget är att ge dig som är i fasen av att säkerställa en självständig forskarkarriär i Sverige möjlighet att bedriva långsiktig forskning inom basal virologisk forskning och grundläggande sjukdomsmekanismer som förorsakas av virus.

Stödform: Karriärstöd

Område: Medicin och hälsa 

Inriktning: Virus och virusorsakade sjukdomstillstånd

Söks av: Enskild forskare som avlagt doktorsexamen för mer än 7 och upp till 12 år sedan.

Medverkande forskare: Inga forskare kan bjudas in att medverka i ansökan

Bidragstid: 6 år

Bidragsbelopp: 2 000 000 kronor per år

Bidragsperioden startar: Januari 2021

Ansökningsperiod: 10 juni 2020 (kl. 14.00) – 1 september 2020 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av december 2020

Att notera:

  • Läs och följ instruktioner. Förutom denna specifika utlysningstext behöver du också ta del av vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..
  • Från och med 2020 ska du motivera i forskningsplanen hur din angivna aktivitetsgrad (som ska vara minst 50 procent av en heltidsanställning) är anpassad för forskningsprojektets genomförande.
  • Du ska redogöra för om köns- och genusperspektiv är relevant i din forskning, och i så fall på vilket sätt du kommer att använda sådana perspektiv. Hur köns- och genusperspektiv hanteras i forskningsprojektet kommer att ingå i bedömningen av den vetenskapliga kvaliteten. Läs mer under rubriken ”Forskningsbeskrivning” och på vår webbplats. Öppnas i nytt fönster.
  • Du behöver ha en datahanteringsplan Öppnas i nytt fönster. för data som genereras inom den forskning som vi beviljar medel för. Du ska inte skicka in planen till oss, men enligt våra generella bidragsvillkor intygar din medelsförvaltare att en datahanteringsplan kommer att finnas när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls.


Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom den utlysningstexten behöver du också ta del av vår Ansökningsguide.