Sidor om "Etik"

 • Evenemang |

  21 jan 2019

  Den tekniska utvecklingen inom AI och robotik går framåt i rasande fart och erbjuder lösningar på många samhällsproblem, men var går gränsen för vad som är etiskt försvarbart? Välkommen till en dag fylld av diskussioner om etiska aspekter av framtida...

  Nyckelord: Etik

 • Artikel |

  20 dec 2018

  Den tekniska utvecklingen inom AI och robotik går framåt i rasande fart och erbjuder lösningar på många samhällsproblem, men var går gränsen för vad som är etiskt försvarbart? Välkommen till en dag fylld av diskussioner om etiska aspekter av framtida...

  Nyckelord: ALF Etik Klinisk forskning Medicin och hälsa

 • Artikel |

  10 dec 2018

  Den tekniska utvecklingen inom AI och robotik går framåt i rasande fart och erbjuder lösningar på många samhällsproblem, men var går gränsen för vad som är etiskt försvarbart? Välkommen till en dag fylld av diskussioner om etiska aspekter av framtida...

  Nyckelord: Etik

 • Artikel |

  20 jun 2018

  Den tekniska utvecklingen inom AI och robotik går framåt i rasande fart och erbjuder lösningar på många samhällsproblem, men var går gränsen för vad som är etiskt försvarbart? Välkommen till en dag fylld av diskussioner om etiska aspekter av framtida...

  Nyckelord: Etik

 • Nyhet |

  27 apr 2018

  Vetenskapsrådets remissvar på utredningen om översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård (SOU 2017:104) är nu överlämnat. Vi är positiva till flera av förslagen, till exempel de förtydliganden som föreslås när det gäller forskningshuvudm...

  Nyckelord: Etik Vetenskaplig kvalitet Klinisk forskning Klinisk behandlingsforskning

 • Artikel |

  26 apr 2018

  Vetenskapsrådets remissvar på utredningen om översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård (SOU 2017:104) är nu överlämnat. Vi är positiva till flera av förslagen, till exempel de förtydliganden som föreslås när det gäller forskningshuvudm...

  Nyckelord: Etik Om Vetenskapsrådet

 • Artikel |

  20 apr 2018

  Vetenskapsrådets remissvar på utredningen om översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård (SOU 2017:104) är nu överlämnat. Vi är positiva till flera av förslagen, till exempel de förtydliganden som föreslås när det gäller forskningshuvudm...

  Nyckelord: Söka bidrag Ditt bidrag Etik Villkor för bidrag

 • Artikel |

  18 apr 2018

  Vetenskapsrådets remissvar på utredningen om översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård (SOU 2017:104) är nu överlämnat. Vi är positiva till flera av förslagen, till exempel de förtydliganden som föreslås när det gäller forskningshuvudm...

  Nyckelord: Djurförsök Etik

 • Publikation |

  29 aug 2017

  Detta är en ny delvis omarbetad version av God forskningssed som vi gav ut 2011. Omarbetningen rör bland annat förändringar i lagstiftningen. Forskningsetiken är inte statisk, varken som disciplin eller praktik. Med förändringar i det vetenskapliga ...

  Nyckelord: Etik Forskningsinfrastruktur Humaniora och samhälle Klinisk behandlingsforskning Konstnärlig forskning Medicin och hälsa Naturvetenskap och teknikvetenskap Utvecklingsforskning Utbildningsvetenskap

 • Publikation |

  27 jun 2017

  Etik och konstnärlig frihet i konstnärlig forskning är den fjortonde upplagan av Vetenskapsrådets årsbok om konstnärlig forskning. För andra året i rad är publikationen enbart på engelska. De tre första artiklarna är skrivna av huvudtalarna vid det ...

  Nyckelord: Etik Konstnärlig forskning

 • Publikation |

  02 jun 2017

  Vetenskapsrådet har på uppdrag av regeringen genomfört en kartläggning av forskning om rasism på arbetsmarknaden. Kartläggningen visar att forskning av relevans för uppdraget sker inom en rad olika discipliner och forskningsteman, samt med kvantitati...

  Nyckelord: Etik Humaniora och samhälle

 • Nyhet |

  22 feb 2017

  Vetenskapsrådets generaldirektör Sven Stafström välkomnar och kommenterar här kort betänkandet som Oredlighetsutredningen idag lämnat till Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

  Nyckelord: Etik Vetenskaplig kvalitet

 • Publikation |

  01 sep 2010

  Vetenskapsrådet har i flera sammanhang identifierat behovet av en databasinfrastruktur för forskning. I forskningspropositionen har regeringen uttalat att det behövs ett mer effektivt utnyttjande av befintliga databaser och register för att svensk fo...

  Nyckelord: Etik Forskningsinfrastruktur

 • Publikation |

  10 sep 2008

  Opinionsundersökningen i denna rapport beskriver allmänhetens inställning till djurförsök på ett allmänt plan men också då det kopplas ihop med medicinska ändamål. Vetenskapsrådet gav åt Vetenskap & Allmänhet uppdraget att genomföra undersökningen. ...

  Nyckelord: Djurförsök Etik Naturvetenskap och teknikvetenskap

 • Publikation |

  10 jun 2008

  This study describes public opinion on the use of animals in research in general and for specific medical purposes. Vetenskap & Allmänhet (Public and Science) conducted the study on behalf of he Swedish Research Council. The Swedish Research Counci...

  Nyckelord: Djurförsök Etik Medicin och hälsa

 • Publikation |

  10 dec 2007

  This study describes public opinion on the use of animals in research in general and for specific medical purposes. Vetenskap & Allmänhet (Public and Science) conducted the study on behalf of he Swedish Research Council. The Swedish Research Counci...

  Nyckelord: Etik Vetenskaplig kvalitet

 • Publikation |

  02 maj 2006

  Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté (UVK) har sedan tillkomsten 2001 beviljat medel till en forskarskola och några olika projekt med inriktning mot estetiska lärprocesser. Detta innebär att forskning kommit till stånd, samtidigt kan vi...

  Nyckelord: Etik Utbildningsvetenskap

Ladda fler