Evenemanget är avslutat

Konstnärlig forskningsetik – forskning mellan utsatthet och egenmakt

Den skärpning i tillämpningen av etikprövningslagstiftningen som skett de senaste åren har skapat stor osäkerhet, inte minst när det gäller konstnärlig forskning. Vad kan beforskas och hur? Välkommen till ett seminarium om konstnärlig forskning och forskningsetik.

Datum

23 november 2023

Tid

10.00–16.00

Plats

KTH Arkitekturskolan i Stockholm, Osquars backe 5, sal A123.
Seminariet streamas också och går därmed att följa digitalt: https://youtube.com/live/H_-gv8w4lCA?feature=share Länk till annan webbplats.

Anmälan

Sista anmälningsdag för att delta på plats är 15 november.

Etikprövning av forskning har under det senaste året debatterats flitigt. Etikprövningsmyndighetens tillämpning av lagstiftningen har stått i fokus, särskilt kravet på etikprövning för all forskning oavsett disciplin. Lagstiftningen har utvecklats utifrån medicinsk forskning på människa, men det unika för Sverige är att den gäller för all forskning «på människor, mänsklig vävnad eller känsliga personuppgifter» (EPM).

Vetenskapsrådet anordnade redan 2016 ett symposium om konstnärlig forskning och forskningsetik, vilket 2017 utmynnande i en årsbok på temat. Mycket har hänt sedan dess, och det finns ett stort behov av att samla de frågor som väckts och de initiativ som tagits, både inom konstnärlig forskning och inom angränsande fält.

PROGRAM

09.30 Registration and coffee

10.00 Introduction

 • Katja Grillner, Head of Dept, KTH Arkitektur
 • Maria Hellström Reimer, scientific adviser, Swedish Research Council

Session I – Artistic research ethics

10.15 Research Ethics or Ethical Research: Moral tension in artistic research – An interim report on observation study of the assessment process within artistic research

Tobias Olofsson, researcher, Dept of sociology, Lunds University

10.40 Language, ethics, and design research

Martin Avila, designer, researcher and professor of Design, Konstfack University of Arts, Crafts and Design, Stockholm

11.05 Ethics review and arts-based research – an administrative perspective

Fredrik Karlsson, Research Ethics Adviser, KTH/Royal College of Technology

11.30 Intertwinements – Ethics in Art and Research

 • Ylva Hofvander–Trulsson, Professor in aesthetic didactics, Stockholm University of the Arts
 • Kristina Hagström–Ståhl, visiting associate professor in Theatre and Performance Studies.

11.55 Panel discussion I

Moderator Cecilia Sjöholm

12.30 Lunch sandwich

Session II: Ethical challenges in practice

13.30 Awareness of “ethical mirroring” within artistic and scientific research projects

 • Eva Bojner Horwitz, professor in music and health and associate professor in social medicin, Royal College of Music, Stockholm

13.45 When Aesthetics becomes Ethics in Academic and Creative Writing

 • Hanna Hallgren, poet and senior lecturer, Linneaus University, Växjö

14.00 Listening with Elephant Ears: Appealing for Care in Ethics Review

 • Hugo Boothby, doctoral candidate in media and communication studies, Malmö University, School of Arts and Communication

14.15 More-than-human ethics and extra- humanities in practice

 • Cecilia Åsberg, Professor Gender, Nature and Culture, Linköping University

14.30 Panel discussion II: Ethical challenges and ethical approval in praxis
Moderator Carl Unander-Scharin

15.00 Coffee

SESSION III: Good Research Practice – how do we best support it?

15.15 Panel discussion II

Moderator Maria Hellström Reimer

 • Karolina Wallenborg Bjelic, senior research officer, Vetenskapsrådet
 • Maria Göransdotter, associate professor, Umeå Institute of Design, Umeå University
 • Jesper Lundgren, senior lecturer, Academy of Music and Drama, Göteborg
 • Pernilla Hagbert, researcher, Dept. of Urban Planning and Environment, KTH/Royal College of Technology

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

 1. Etikarena 2024: AI och forskningsetik

  Den snabba tillväxten av olika former av artificiell intelligens skapar nya forskningsetiska risker och dilemman, samtidigt som helt nya möjligheter att bedriva forskning uppstår. Men vad händer till exempel om forskningen skapar former av artificiel...

 2. Vetenskapsrådets excellenscenter

  Vetenskapsrådet finansierar 15 excellenscenter med start 2024. Centren som är under uppbyggnad ska driva nydanande forsknings- och utbildningsverksamhet kring ett centralt tema.

 3. Stormar och ställningar – symposium om konstnärlig forskning 2024

  Årets Symposium om konstnärlig forskning undersöker det dynamiska samspelet mellan mer-än-mänskliga krafter och kulturellt motståndskraftiga strukturer. Vi bjuder in forskare inom det konstnärliga området att identifiera de ramverk, praktiker, perspe...