Evenemang

Konstnärlig forskningsetik – forskning mellan utsatthet och egenmakt

Den skärpning i tillämpningen av etikprövningslagstiftningen som skett de senaste åren har skapat stor osäkerhet, inte minst när det gäller konstnärlig forskning. Vad kan beforskas och hur? Välkommen till ett seminarium om konstnärlig forskning och forskningsetik.

Datum

23 november 2023

Tid

10.00–16.00

Plats

Kungliga tekniska högskolan, KTH, i Stockholm och digitalt

Anmälan

Sista anmälningsdag för att delta på plats är 15 november.

Etikprövning av forskning har under det senaste året debatterats flitigt. Etikprövningsmyndighetens tillämpning av lagstiftningen har stått i fokus, särskilt kravet på etikprövning för all forskning oavsett disciplin. Lagstiftningen har utvecklats utifrån medicinsk forskning på människa, men det unika för Sverige är att den gäller för all forskning «på människor, mänsklig vävnad eller känsliga personuppgifter» (EPM).

Vetenskapsrådet anordnade redan 2016 ett symposium om konstnärlig forskning och forskningsetik, vilket 2017 utmynnande i en årsbok på temat. Mycket har hänt sedan dess, och det finns ett stort behov av att samla de frågor som väckts och de initiativ som tagits, både inom konstnärlig forskning och inom angränsande fält.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Rundabordssamtal om etikfrågor inom praktiknära skolforskning

    Vetenskapsrådet bjuder in till ett runda-bords-samtal kring frågor om etik i praktiknära skolforskning. Syftet är att få klarhet i frågor som upplevs som otydliga och diskutera olika sätt att tolka exempelvis känsliga personuppgifter och sampubliceri...

  2. Informationsmöte om två utlysningar inom konstnärlig forskning

    Välkommen till ett informationsmöte om två utlysningar inom konstnärlig forskning: exploratory workshops och bidrag till forskares kommunikation. Mötet är digitalt och kommer i huvudsak att hållas på engelska.

  3. Forskningsöversikt 2023: Konstnärlig forskning

    Vetenskapsrådets forskningsöversikt inom konstnärlig forskning beskriver nuläget för forskningen och gör en prognos för utvecklingen de kommande 5–10 åren. Översikten innehåller även vetenskapliga och forskningspolitiska rekommendationer om insatser ...