Evenemanget är avslutat

Konferens om forskningsetik, juridik och professionellt omdöme

Välkommen till en heldag om forskningsetik, juridik och professionellt omdöme. Konferensen vänder sig främst till forskare och personer på lärosäten som är berörda eller intresserade av etikprövningslagen.

Datum

1 mars 2023

Tid

9.00–16.00

Plats

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm och digitalt

Program

9.00 Introduktion

Pernilla Nilsson och Stefan Svallfors, huvudsekreterare för utbildningsvetenskap respektive humaniora och samhällsvetenskap, Vetenskapsrådet

9.10 Det svenska etikprövningssystemet och Etikprövningsmyndighetens uppdrag

Johan Modin, generaldirektör, Etikprövningsmyndigheten

9.30 Sila mygg och svälja kameler? En granskning av etikprövningslagens ändamålsenlighet för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning

Lena Wahlberg, docent i juridik vid Lunds universitet

10.00 Forskningsetik mellan professionellt omdöme och juridisk reglering

Sara Eldén, docent i sociologi vid Lunds universitet

10.30 Fika

10.50 Lagen och forskningspraktiken – en kritik av regleringens ovetenskapliga aspekter

David Wästerfors, professor i sociologi vid Lunds universitet

11.20 Armlängds avstånd – specialfallet konstnärlig forskning

Elisabeth Hjorth, professor i litterär gestaltning vid Göteborgs universitet

11.50 Panelsamtal med forskarna

Publikfrågor

12.45 Lunch

14.00 Hur får vi systemet för etikprövning att fungera?

Jonas Åkerman, samordnare för forskningsetik vid Stockholms universitet.

14.30 Panelsamtal med representanter för myndigheter och lärosäten

 • Christian Lundahl, ledamot i Utbildningsvetenskapliga kommittén
 • Johan Modin, generaldirektör för Etikprövningsmyndigheten
 • Yvonne Svanström, vice-rektor vid Stockholms universitet
 • Jörgen Svidén, kanslichef på Överklagandenämnden för etikprövning
 • Jonas Åkerman, samordnare för forskningsetik vid Stockholms universitet

Ytterligare paneldeltagare tillkommer.

15.50 Avslutande reflektioner

Pernilla Nilsson och Stefan Svallfors, huvudsekreterare för utbildningsvetenskap respektive humaniora och samhällsvetenskap, Vetenskapsrådet

16.00 Avslutningsfika


Moderator: Helena Bornholm, Vetenskapsrådet

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

relaterat innehåll

Mer inom samma ämne

 1. Etikarena 2024: AI och forskningsetik

  Den snabba tillväxten av olika former av artificiell intelligens skapar nya forskningsetiska risker och dilemman, samtidigt som helt nya möjligheter att bedriva forskning uppstår. Men vad händer till exempel om forskningen skapar former av artificiel...

 2. Invigning av centret för människans förhistoria

  Den 26 april invigs ett av de excellenscentren som Vetenskapsrådets finansierar från och med i år: Centret för människans förhistoria (Center for the Human Past, CHP). Det är ett tvärvetenskapligt center för forskning om olika aspekter av människans ...

 3. Vetenskapligt samtal om förskolans och skolans digitalisering

  I stället för en polariserad debatt vill Vetenskapsrådet lyfta fram olika perspektiv på förskolans och skolans digitalisering, både från utbildningsvetenskaplig forskning och från forskning inom andra discipliner. I detta seminarium ger forskare med ...