Evenemang

Konferens om forskningsetik, juridik och professionellt omdöme

Välkommen till en heldag om forskningsetik, juridik och professionellt omdöme. Konferensen vänder sig främst till forskare och personer på lärosäten som är berörda eller intresserade av etikprövningslagen.

Datum

1 mars 2023

Tid

9.00–16.00

Plats

World Trade Center, Stockholm och digitalt

Anmälan

Senast 15 februari 2023.

Program

9.00 Introduktion

Pernilla Nilsson och Stefan Svallfors, huvudsekreterare för utbildningsvetenskap respektive humaniora och samhällsvetenskap, Vetenskapsrådet.

9.10 Det svenska etikprövningssystemet och Etikprövningsmyndighetens uppdrag

Johan Modin, generaldirektör, Etikprövningsmyndigheten.

9.30 Sila mygg och svälja kameler? En granskning av etikprövningslagens ändamålsenlighet för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning

Lena Wahlberg, docent i juridik vid Lunds universitet.

10.00 Forskningsetik mellan professionellt omdöme och juridisk reglering

Sara Eldén, docent i sociologi vid Lunds universitet.

10.30 Fika

10.50 Lagen och forskningspraktiken – en kritik av regleringens ovetenskapliga aspekter

David Wästerfors, professor i sociologi vid Lunds universitet.

11.20 Armlängds avstånd – specialfallet konstnärlig forskning

Elisabeth Hjorth, professor i litterär gestaltning vid Göteborgs universitet.

11.50 Panelsamtal med forskarna.

Publikfrågor

12.45 Lunch

14.00 Hur får vi systemet för etikprövning att fungera?

Jonas Åkerman, Samordnare för forskningsetik vid Stockholms universitet.

14.30 Panelsamtal med representanter för myndigheter och lärosäten

 • Christian Lundahl, ledamot i Utbildningsvetenskapliga kommittén
 • Johan Modin, generaldirektör för Etikprövningsmyndigheten
 • Yvonne Svanström, vice-rektor vid Stockholms universitet
 • Jörgen Svidén, kanslichef på Överklagandenämnden för etikprövnin
 • Jonas Åkerman, samordnare för forskningsetik vid Stockholms universitet.

Ytterligare paneldeltagare tillkommer.

15.50 Avslutande reflektioner

Pernilla Nilsson och Stefan Svallfors, huvudsekreterare för utbildningsvetenskap respektive humaniora och samhällsvetenskap, Vetenskapsrådet.

16.00 Avslutningsfika


Moderator: Helena Bornholm, Vetenskapsrådet.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

relaterat innehåll

Mer inom samma ämne

 1. Forskningsöversikt 2023: Utbildningsvetenskap

  Vetenskapsrådets forskningsöversikt inom utbildningsvetenskap beskriver nuläget för forskningen och gör en prognos för utvecklingen de kommande 5–10 åren. Översikten innehåller även vetenskapliga och forskningspolitiska rekommendationer om insatser s...

 2. Kartläggning av utbildningsvetenskaplig forskning, 2001–2021

  Utbildningsvetenskaplig forskning har under de senaste 20 åren vuxit fram som ett väl etablerat forskningsfält. I denna rapport presenteras en kartläggning och analys av utbildningsvetenskaplig forskning i Sverige, under perioden 2001–2021. Fokus är ...

 3. Forskningsöversikt 2023: Humaniora och samhällsvetenskap

  Vetenskapsrådets forskningsöversikt inom humaniora och samhällsvetenskap beskriver nuläget för forskningen och gör en prognos för utvecklingen de kommande 5–10 åren. Översikten innehåller även vetenskapliga och forskningspolitiska rekommendationer om...