Evenemanget är avslutat

Temadag om forskningens integritet

Att forskningsfusk måste stoppas är alla överens om. Men frågan om forskningens integritet är bredare än så. Vetenskapsrådet anordnar en temadag om forskningens integritet och vad forskarsamhället och forskningsfinansiärerna kan göra för att främja en god forskningskultur som förbättrar forskningens pålitlighet och kvalitet.

Datum

16 mars 2022

Tid

9.30–16.30

Plats

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm
Lokal: New York

Arrangör

Ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap och expertgruppen för etik vid Vetenskapsrådet.

Om forskningens integritet

Den senaste tiden har det ifrågasatts huruvida samhällsforskningen är pålitlig och hederlig. Uppmärksammade fall av direkt forskningsfusk har lett till krav på åtgärder. I andra fall har misstankar väckts om att forskare vill torgföra sina favoritidéer snarare än undersöka hur saker faktiskt förhåller sig.

Frågan om forskningens integritet handlar inte bara om forskningsfusk. Det kan vara den starka vilja att hitta spännande resultat som driver forskaren till att hantera data och analyser på ett osunt vis. Eller svårigheterna att skilja rollen som forskare från rollen som aktivist eller rådgivare.

En annan aspekt är att forskaren undviker vissa forskningsområden. Hat, hot och hån har blivit så pass obehagliga att hen undviker att offentliggöra forskningens resultat.

Program

Moderator: Helena Bornholm

9.00–10.00 Kaffe och registrering

10.0010.15 Välkomna

 • Sven Stafström, generaldirektör, Vetenskapsrådet
 • Stefan Svallfors, huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap Vetenskapsrådet

10.1511.15 Tema 1 – Datamassage

Inledare: Anna Dreber Almenberg, Handelshögskolan i Stockholm
Kommentator: Jonas Olovsson, Stockholms universitet

Paus

11.3012.30 Tema 2 – Aktivism

Inledare: Bengt Brülde, Göteborgs universitet
Kommentator: Line Gordon, Stockholms universitet

Lunch (lunchen serveras kl. 12.45)

13.45–14.45 Tema 3 – Självcensur 

Inledare: Olof Hallonsten, Lunds universitet
Kommentator: Jenny Gunnarsson Payne, Södertörns högskola

Fika

15.15–16.15 Tema 4 – Rådgivning

Inledare: Karl Wennberg; Handelshögskolan i Stockholm
Kommentator: Irene Wennemo, Vetenskapsrådet

16.15–16.30 Avslutning

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

 1. Etikarena 2024: AI och forskningsetik

  Den snabba tillväxten av olika former av artificiell intelligens skapar nya forskningsetiska risker och dilemman, samtidigt som helt nya möjligheter att bedriva forskning uppstår. Men vad händer till exempel om forskningen skapar former av artificiel...

 2. Konstnärlig forskningsetik – forskning mellan utsatthet och egenmakt

  Den skärpning i tillämpningen av etikprövningslagstiftningen som skett de senaste åren har skapat stor osäkerhet, inte minst när det gäller konstnärlig forskning. Vad kan beforskas och hur? Välkommen till ett seminarium om konstnärlig forskning och f...

 3. Rundabordssamtal om etikfrågor inom praktiknära skolforskning

  Vetenskapsrådet bjuder in till ett runda-bords-samtal kring frågor om etik i praktiknära skolforskning. Syftet är att få klarhet i frågor som upplevs som otydliga och diskutera olika sätt att tolka exempelvis känsliga personuppgifter och sampubliceri...