Evenemang

Temadag om forskningens integritet

Att forskningsfusk måste stoppas är alla överens om. Men frågan om forskningens integritet är större än så. Välkommen till en temadag om forskningens integritet och om vad forskarsamhället och forskningsfinansiärerna kan göra för att befrämja en god forskningskultur som förbättrar forskningens pålitlighet och kvalitet.

Datum

16 mars 2022

Tid

9.30–16.30

Plats

World Trade Center

Arrangör

Vetenskapsrådets ämnesråd för hummaniora och samhällsvetenskap och expertgruppen för etik

Program och anmälan

Länk till programmet och till att anmäla sig till konferensen kommer inom kort

Forskningens integritet

Kan man lita på forskningen och forskaren? Under senare tid har bekymrade röster hörts ifråga om hur pass pålitlig och hederlig samhällsforskningen egentligen är. Uppmärksammade fall av direkt forskningsfusk har lett till upprörda krav på åtgärder. I andra fall har misstankar väckts om att forskare mer är ute för att torgföra sina favoritidéer snarare än att undersöka hur saker faktiskt förhåller sig. Åter andra har pekat på risken att forskningen blir alltför följsam mot intressenter av olika slag medan det fria sanningssökandet sätts på undantag. Och finns det en risk att forskaren tystas av hat, hot och hån när hen offentligt berättar om sin forskning och dess resultat?

Det direkta forskningsfusket är naturligtvis är ett problem som alla är överens om måste motverkas och stoppas. Men frågan om forskningens integritet är större än så. I många fall handlar det om mer subtila förhållanden som kan undergräva forskningens integritet. Det kan vara en stark vilja att hitta spännande forskningsresultat som driver forskaren att hantera data och analyser på ett osunt vis. Det kan också röra sig om svårigheterna att skilja forskarrollen från den som aktivist eller rådgivare. Eller så kan det handla om forskningsområden som forskare undviker för att det personliga obehaget blir för stort.

Vetenskapsrådets ämnesråd för hummaniora och samhällsvetenskap och expertgruppen för etik hälsar välkommen till en temadag om forskningens integritet och om vad forskarsamhället och forskningsfinansiärerna kan göra för att befrämja en god forskningskultur som förbättrar forskningens pålitlighet och kvalitet.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Relaterat innehåll


Mer inom samma ämne

  1. Nu gör vi en omarbetning av publikationen God forskningssed

    Vetenskapsrådet har påbörjat en omarbetning och uppdatering av God forskningssed, vår publikation om etiska frågeställningar relaterade till forskning. Den nya versionen förväntas vara klar under 2023.

  2. Debatt: Att respektera andra forskare hör till god forskningssed

    Att på vetenskaplig grund ifrågasätta resultat ska inte blandas ihop med diskussionen om vilka vägval som bör göras i ljuset av resultaten. För att få ett sunt debattklimat forskare emellan behövs en större medvetenhet om skillnaden mellan dessa båda...

  3. Sju projekt om etik får bidrag i gemensam satsning

    Nu är det klart vilka som beviljas medel inom utlysningen Forskning om forskningsetik som Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet och Kungl. Vitterhetsakademien genomförde tillsammans under våren 2020.