Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Nya riktlinjer för att registrera och rapportera kliniska studier

Vetenskapsrådet har beslutat om nya riktlinjer avseende studieregistrering för de kliniska studier som får finansiering av oss. Från och med 2022 ska alla studier registreras i en publik databas. Idag publiceras bara resultat från 50–60 procent av alla kliniska studier. Många forskare brister dessutom i att registrera studierna inför start.

Världshälsoorganisationen (WHO) och Helsingforsdeklarationen har riktlinjer och krav på öppenhet vid forskning på människor. Kliniska studier ska registreras innan de påbörjas och resultat ska rapporteras så att både forskare och allmänhet kan följa vad forskningen leder till. Registrering och rapportering är viktigt både för att undvika onödig upprepning av forskning och för att skapa möjligheter till fler samarbeten. Den som planerar en ny studie behöver veta vilken forskning som genomförts och vilken som pågår.

Vetenskapsrådet nya riktlinjer utgår från WHO:s riktlinjer och gäller för kliniska forskare som får finansiering av myndigheten. Riktlinjerna innebär att information om och resultat från studier ska registreras i ett publikt studieregister, till exempel Clinicaltrials.gov eller Researchweb.

– I praktiken förtydligar våra nya riktlinjer vad forskare som följer god forskningssed redan förväntas göra. Det är viktigt att det finns öppet tillgänglig information om pågående forskning och att forskningsresultaten rapporteras i större utsträckning än vad som görs idag. Oavsett om det handlar om glömska, bristande incitament eller att vissa typer av resultat kan vara svåra att publicera måste målet vara att alla resultat ska göras tillgängliga, säger Madeleine Durbeej-Hjalt, huvudsekreterare för medicin och hälsa.

Varje år kommer uppskattningsvis 200 forskningsbidrag från Vetenskapsrådet att beröras av riktlinjerna avseende studieregistrering.

Läs mer om att registrera kliniska studier

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Drygt 75 procent av kliniska studier registrerade efter ett år

    Från och med 2022 ska alla kliniska studier som Vetenskapsrådet finansierar registreras i en publik databas. En färsk uppföljning visar att majoriteten av de kliniska studier som beviljades medel 2022 har registrerats.

  2. God forskning i vården - så blir Sverige ledande i behandlingsforskning

    Vetenskapsrådet är värd för konferensen som ingår i en konferensserie som initierats av och arrangeras tillsammans med Svenska läkaresällskapet och Kungliga vetenskapsakademin.

  3. Informationsmöte om ERC Starting och Consolidator Grant

    Välkommen till ett informationsmöte inför utlysningen av ERC Starting Grant (ERC-2025-StG) och ERC Consolidator Grant (ERC-2025-CoG). Mötet vänder sig till forskare och administrativ personal vid svenska universitet som arbetar med forskningsstöd för...

Till toppen