Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Nya riktlinjer för att registrera och rapportera kliniska studier

Vetenskapsrådet har beslutat om nya riktlinjer avseende studieregistrering för de kliniska studier som får finansiering av oss. Från och med 2022 ska alla studier registreras i en publik databas. Idag publiceras bara resultat från 50–60 procent av alla kliniska studier. Många forskare brister dessutom i att registrera studierna inför start.

Världshälsoorganisationen (WHO) och Helsingforsdeklarationen har riktlinjer och krav på öppenhet vid forskning på människor. Kliniska studier ska registreras innan de påbörjas och resultat ska rapporteras så att både forskare och allmänhet kan följa vad forskningen leder till. Registrering och rapportering är viktigt både för att undvika onödig upprepning av forskning och för att skapa möjligheter till fler samarbeten. Den som planerar en ny studie behöver veta vilken forskning som genomförts och vilken som pågår.

Vetenskapsrådet nya riktlinjer utgår från WHO:s riktlinjer och gäller för kliniska forskare som får finansiering av myndigheten. Riktlinjerna innebär att information om och resultat från studier ska registreras i ett publikt studieregister, till exempel Clinicaltrials.gov eller Researchweb.

– I praktiken förtydligar våra nya riktlinjer vad forskare som följer god forskningssed redan förväntas göra. Det är viktigt att det finns öppet tillgänglig information om pågående forskning och att forskningsresultaten rapporteras i större utsträckning än vad som görs idag. Oavsett om det handlar om glömska, bristande incitament eller att vissa typer av resultat kan vara svåra att publicera måste målet vara att alla resultat ska göras tillgängliga, säger Madeleine Durbeej-Hjalt, huvudsekreterare för medicin och hälsa.

Varje år kommer uppskattningsvis 200 forskningsbidrag från Vetenskapsrådet att beröras av riktlinjerna avseende studieregistrering.

Läs mer om att registrera kliniska studier

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Informationsmöte om två utlysningar inom konstnärlig forskning

    Välkommen till ett informationsmöte om två utlysningar inom konstnärlig forskning: exploratory workshops och bidrag till forskares kommunikation. Mötet är digitalt och kommer i huvudsak att hållas på engelska.

  2. Ny utlysning – bidrag till forskningsmiljö inom 6G

    I augusti öppnar Vetenskapsrådet en utlysning av bidrag till forskningsmiljöer inom 6G. Utlysningen är en del av regeringens satsning på utveckling av nästa generations trådlösa system. Bidraget ska användas för att bygga upp starka forskningsmiljöer...

  3. Nominera forskare till Athenapriset 2024

    Athenapriset går till forskning och innovationer som kommit till genom samarbete mellan hälso- och sjukvården, akademin och näringslivet. Var med och påverka vem som får priset i år! Sista nomineringsdag är 26 maj.