Stängd utlysning

10 juni - 01 september 2020

Internationell postdok inom virus och virusorsakade sjukdomstillstånd

Syftet med bidraget är att ge nydisputerade forskare med doktorsexamen från svenskt universitet möjlighet att utöka sin forskningskompetens och internationella nätverk för att senare etablera självständig forskning inom basal virologisk forskning och grundläggande sjukdomsmekanismer som förorsakas av virus.

Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens

Stödform: Karriärstöd

Område: Medicin och hälsa 

Inriktning: Virus och virusorsakade sjukdomstillstånd

Söks av: Enskild forskare som avlagt doktorsexamen för högst 2 år sedan.

Medverkande forskare: Inga forskare kan bjudas in att medverka i ansökan

Bidragstid: 18-36 månader

Bidragsbelopp: 1 050 000 kronor per år

Bidragsperioden startar: Januari 2021

Ansökningsperiod: 10 juni 2020 (kl. 14.00) – 1 september 2020 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av december 2020

Att notera:

  • Läs och följ instruktioner. Förutom denna specifika utlysningstext behöver du också ta del av vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..
  • Du ska redogöra för om köns- och genusperspektiv är relevant i din forskning, och i så fall på vilket sätt du kommer att använda sådana perspektiv. Hur köns- och genusperspektiv hanteras i forskningsprojektet kommer att ingå i bedömningen av den vetenskapliga kvaliteten. Läs mer under rubriken ”Forskningsbeskrivning och på vår webbplats. Öppnas i nytt fönster.
  • Du behöver ha en datahanteringsplan Öppnas i nytt fönster. för data som genereras inom den forskning som vi beviljar medel för. Du ska inte skicka in planen till oss, men enligt våra generella bidragsvillkor intygar din medelsförvaltare att en datahanteringsplan kommer att finnas när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls.

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom den utlysningstexten behöver du också ta del av vår Ansökningsguide.