Obs! Vi har förlängt ansökningstiden till kl 17.00 den 2 juni (tidigare stängde utlysningen kl 14.00).

Stängd utlysning

19 maj - 02 juni 2020

Projektbidrag för forskning om coronavirus och covid-19

Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Satsningen är ett regeringsuppdrag med syftet att stödja forskning som snabbt kan bidra till att stoppa utbredningen av covid-19 och förhindra framtida pandemiutbrott.

Stödform: Projektstöd

Område: Humaniora och samhällsvetenskap, Klinisk behandlingsforskning, Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknikvetenskap 

Inriktning: Coronavirus och covid-19

Söks av: Enskild forskare som är projektledare för ett beviljat bidrag från Vetenskapsrådet eller Forte, som ännu inte avslutats (information om vilka bidragsformer som ingår finns nedan). Bidragets dispositionstid måste löpa minst till och med 2020-12-31 för att du ska kunna söka.

Medverkande forskare: Till denna ansökan kan du inte bjuda in medverkande forskare i Prisma. Dina samarbetspartners och deras roller beskriver du istället i Projektbeskrivningen.

Bidragsbelopp: Minst 400 000 kronor, max 2 miljoner kronor

Budgetram för utlysningen: Ca 30 miljoner kronor. (Med förbehåll för riksdagens godkännande av regeringens förslag i vårändringsbudget för 2020.)

Bidragsperiod: 2020

Ansökningsperiod: 19 maj 2020 (kl. 14.00) – 2 juni 2020 (kl. 17.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Preliminärt i början av juli 2020

Att notera:

  • Läs och följ instruktioner. Förutom denna specifika utlysningstext behöver du också ta del av vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..
  • Du behöver ha en datahanteringsplan Öppnas i nytt fönster. för data som genereras inom den forskning som vi beviljar medel för. Du ska inte skicka in planen till oss, men enligt våra generella bidragsvillkor intygar din medelsförvaltare att en datahanteringsplan kommer att finnas när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls.

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom den utlysningstexten behöver du också ta del av vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..