Publicerad den 30 mars 2020

Uppdaterad den 15 januari 2021

Covid-19

Här har vi samlat nyheter och information om Vetenskapsrådet och coronapandemin.

Evenemang
10 december 2020
Behovet av strategisk improvisation – lärdomar i spåren av corona
Hur bedriver man effektivt kommunikationsarbete i en värld präglad av ständig förändring? Vilka lärdomar kan vi dra av pandemin? Välkommen till FFF pop-up med forskaren Jesper Falkheimer!
Nyhet
4 november 2020
ALF-medel för 2020 kan användas även nästa år
Coronapandemin har påverkat ALF-regionernas möjligheter att bedriva klinisk forskning. Nu gör regeringen ett tillägg i ALF-avtalet så att regionerna kan använda 2020 års medel även under 2021.
Nyhet
26 oktober 2020
Hittills 260 etiskt godkända covid-19-studier i Sverige
Sedan pandemin startade i våras har 260 kliniska studier som rör covid-19 blivit godkända av Etikprövningsmyndigheten...
Visa fler nyheter om covid-19

Mer inom samma ämne

  1. Nya satsningar i forskningspropositionen som rör Vetenskapsrådet

    I forskningspropositionen för åren 2021–2024 föreslår regeringen stora satsningar på forskning. För Vetenskapsrådets del handlar det bland annat om förstärkningar av forskningsinfrastruktur, den fria forskningen och satsningar inom ett antal utpekade...

  2. Forskningspropositionen är nu presenterad

    Idag presenterade regeringen den forskningspolitiska propositionen för de kommande fyra åren. Det är en stark satsning på forskning och mycket av det vi efterfrågat i vårt inspel återfinns i propositionen, säger Vetenskapsrådets generaldirektör Sven ...

  3. Finansiering utan krav på inriktning ledde till banbrytande forskning

    Genom att erbjuda finansiering i upp till nio år kan MIMS rekrytera lovande forskare från hela världen – Emmanuelle Charpentiers upptäckt visar att strategin är lyckad.