Beslut publicerat

15 november 2021

Totalt beviljat belopp: 4 807 400 kronor

Forskningssamarbete Brasilien-Sverige: Bidrag till forskarutbyte

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag för Forskningssamarbete Brasilien-Sverige. Totalt beviljar vi 4,8 miljoner kronor under 2022.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Gästforskarprogram inom klimat och miljö

  2. Project grant – Cooperation with ISIS: instrumentation and methods for ESS

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljas bidrag inom Project grant – Cooperation with ISIS: instrumentation and methods for ESS. Totalt beviljar vi 40 miljoner kronor för åren 2021–2024.

  3. Projektbidrag för psykiatriforskning

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljas bidrag inom Projektbidrag för psykiatriforskning. Totalt beviljar vi 26,7 miljoner kronor för 2021.