Beslut publicerat

15 november 2021

Totalt beviljat belopp: 4 807 400 kronor

Forskningssamarbete Brasilien-Sverige: Bidrag till forskarutbyte

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag för Forskningssamarbete Brasilien-Sverige. Totalt beviljar vi 4,8 miljoner kronor under 2022.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL