Beslut publicerat

30 november 2023

Totalt beviljat belopp: 50 000 000 kronor

Forskningssamarbete Röntgen-Ångström Cluster 2023

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom forskningssamarbete Röntgen-Ångström Cluster 2023. Totalt beviljar vi 50 miljoner kronor för åren 2024–2027.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP RD)

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP RD) 2023. Totalt beviljar vi drygt 20 miljoner kronor för åren 2023–2026.

  2. Projektbidrag för internationella forskningssamarbeten om grafen - grundforskning (FLAG-ERA)

  3. Projektbidrag för internationella samarbeten inom kvantteknologi (QuantERA)

Till toppen