Beslut publicerat

30 november 2023

Totalt beviljat belopp: 50 000 000 kronor

Forskningssamarbete Röntgen-Ångström Cluster 2023

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom forskningssamarbete Röntgen-Ångström Cluster 2023. Totalt beviljar vi 50 miljoner kronor för åren 2024–2027.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL