Beslut publicerat

20 september 2023

Totalt beviljat belopp: Ej specifierat

Gästforskarbidrag inom forskning om Förintelsen, Förintelsens offer och antisemitism 2023

Vetenskapsrådet har fattat beslut om att Manuela Consonni, professor i historia vid Hebrew University, Israel, beviljas gästforskarbidrag inom Förintelsen, Förintelsens offer och antisemitism 2023.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

År 2023 kommer gästforskarbidrag inom Förintelsen, Förintelsens offer och antisemitism att innehas av Manuela Consonni, professor i historia vid Hebrew University, Israel. Under sin tid i Sverige kommer hon vara verksam vid Uppsala universitet.

Gästforskarbidrag inom Förintelsen, Förintelsens offer och antisemitism beviljas till internationellt framstående forskare inom området Förintelsen, Förintelsens offer och antisemitism.

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Kerstin Hesselgrens gästprofessur

  2. Olof Palmes gästprofessur

  3. Gästforskarbidrag inom forskning om Förintelsen, Förintelsens offer och antisemitism