Beslut publicerat

06 november 2023

Totalt beviljat belopp: 436 380 000 kronor

Humaniora och samhällsvetenskap

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap 2023. Totalt beviljar vi drygt 436 miljoner kronor för åren 2024–2027.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinna

441

47

11 %

Man

453

50

11 %

Totalt

894

97

11 %

Bidragsbelopp

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinna

206 810 000

1 397 365

Man

229 570 000

1 471 603

Totalt

436 380 000

1 435 461

Medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal beviljade bidrag

Totalt beviljat belopp

Stockholms universitet

24

99 523 000

Göteborgs universitet

15

71 472 000

Uppsala universitet

14

66 757 000

Lunds universitet

13

60 920 000

Umeå universitet

7

28 998 000

Karolinska Institutet

4

20 542 000

Linnéuniversitetet

4

11 529 000

Mittuniversitetet

2

10 522 000

Linköpings universitet

2

9 985 000

Örebro universitet

2

9 839 000

Kungliga Tekniska högskolan

2

8 331 000

Karlstads universitet

1

6 663 000

Svenska barnboksinstitutet

1

6 184 000

Stiftelsen Upplandsmuseet

1

4 879 000

Chalmers tekniska högskola

1

4 846 000

Malmö universitet

1

4 775 000

Södertörns högskola

1

4 623 000

Högskolan i Gävle

1

3 237 000

Enskilda Högskolan Stockholm

1

2 755 000

Totalt

97

436 380 000

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL