Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Vetenskapsrådet finansierar utlysningen Sustainability and resilience

I juni beslutade regeringen att Vetenskapsrådet inte ska finansiera några nya bidragsbeslut inom anslaget för utvecklingsforskning. Nu blir satsningen Sustainability and resilience trots allt av.

Bidraget är en särskild satsning som utlystes gemensamt av Vetenskapsrådet och Formas under våren.

– För att kunna fortsätta beredningen av utlysningen och därmed ge möjlighet till finansiering av fortsatt forskning inom området, har Vetenskapsrådets styrelse beslutat att avsätta 5 miljoner kronor per år i tre år under perioden 2024–2026. Vi kan därmed fullfölja vårt avtal med Formas om finansiering, säger Vetenskapsrådets generaldirektör Katarina Bjelke.

Formas avsätter 10 miljoner kronor per år i tre år och Vetenskapsrådet 5 miljoner kronor per år för projektbidraget Sustainability and resilience, det vill säga totalt 45 miljoner kronor.

Läs mer om utlysningen Sustainability and resilience

Nyhet från 27 juni: Inga nya bidrag inom utvecklingsforskning

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Projektbidrag: Sustainability and resilience

  2. Klinisk behandlingsforskning

  3. Strategisk forskningsagenda: Nationellt forskningsprogram om virus och pandemier

    Målet med forskningsprogrammet om virus och pandemier är att bidra med ny kunskap om virussjukdomar. Mer kunskap behövs både om hur de sprids och om hur framtida pandemier kan motverkas. Denna strategiska forskningsagenda är vägledande i arbetet fra...