Beslut publicerat

06 november 2023

Totalt beviljat belopp: 1 394 624 000 kronor

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Vetenskapsrådet har fattat beslut om ett antal utlysningar inom naturvetenskap och teknikvetenskap 2023. Totalt beviljar vi nästan 1,4 miljarder kronor för åren 2023–2027.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Beviljandegrader: projektbidrag inom naturvetenskap och teknik

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinna

292

72

25 %

Man

917

201

22 %

Totalt

1209

273

23 %

Beviljandegrader: projektbidrag inom cyber- och informationssäkerhet

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinna

6

1

17 %

Man

41

11

27 %

Totalt

47

12

26 %

Beviljandegrader: etableringsbidrag inom naturvetenskap och teknik

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinna

143

29

20 %

Man

298

42

14 %

Totalt

441

71

16 %


Bidragsbelopp

Bidragsbelopp: projektbidrag inom naturvetenskap och teknik

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinna

279 771 000

974 812

Man

775 853 000

975 916

Totalt

1 055 624 000

975 623

Bidragsbelopp: projektbidrag inom cyber- och informationssäkerhet

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinna

4 100 000

1 025 000

Man

50 900 000

1 156 818

Totalt

55 000 000

1 145 833

Bidragsbelopp: etableringsbidrag inom naturvetenskap och teknik

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinna

116 000 000

1 000 000

Man

168 000 000

1 000 000

Totalt

284 000 000

1 000 000


Medelsförvaltare

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare: alla bidragsformer

Medelsförvaltare

Antal beviljade bidrag

Totalt beviljat belopp

Uppsala universitet

73

284 316 000

Lunds universitet

57

221 258 000

Kungliga Tekniska högskolan

48

192 423 000

Chalmers tekniska högskola

36

143 142 000

Stockholms universitet

34

133 092 000

Linköpings universitet

23

92 459 000

Göteborgs universitet

22

85 655 000

Sveriges lantbruksuniversitet

17

65 050 000

Umeå universitet

14

55 766 000

Luleå Tekniska Universitet

7

28 030 000

Linnéuniversitetet

6

23 260 000

Karolinska Institutet

5

18 090 000

Örebro universitet

2

7 935 000

Malmö universitet

2

7 840 000

RISE Research Institutes of Sweden AB

2

7 512 000

Institutet för rymdfysik

2

7 170 000

Karlstads universitet

1

4 000 000

Mälardalens universitet

1

3 800 000

Naturhistoriska riksmuseet

1

3 712 000

Högskolan i Borås

1

3 632 000

Högskolan i Gävle

1

3 632 000

Chalmers Industriteknik

1

2 850 000

Totalt

356

1 394 624 000

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Vetenskapsrådet ska ta fram underlag till svensk kvantstrategi

    Vetenskapsrådet har fått i uppdrag att ta fram ett underlag till en nationell kvantstrategi för perioden 2025–2030. Målet är att stärka Sveriges position inom kvantteknologi genom förbättrad forskning, utbildning, innovation och internationella samar...

  2. Kerstin Hesselgrens gästprofessur

  3. Olof Palmes gästprofessur