Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Ny utlysning – bidrag till forskningsmiljö inom 6G

I augusti öppnar Vetenskapsrådet en utlysning av bidrag till forskningsmiljöer inom 6G. Utlysningen är en del av regeringens satsning på utveckling av nästa generations trådlösa system. Bidraget ska användas för att bygga upp starka forskningsmiljöer i Sverige och öka möjligheten till internationella utbyten inom området.

Bidraget är en del i regeringens satsning för att stärka grundforskning, tillämpad forskning och innovation inom sjätte generationens trådlösa kommunikationssystem (6G), som Vetenskapsrådet och Vinnova fått i uppdrag att genomföra. Syftet med bidraget är att stödja uppbyggnad av starka forskningsmiljöer där forskargrupperingar arbetar mot ett gemensamt forskningsmål, både nationellt och genom bilaterala samarbeten. Starka nationella forskningsmiljöer inom området ger synergieffekter och skapar mervärde mellan de ingående forskarna. Detta bidrar till att stärka Sveriges position som ledande forskningsnation inom 6G.

– Regeringens satsning stärker den nationella samordningen inom 6G-området. Att bygga starka forskningsmiljöer är avgörande om svensk forskning även i framtiden ska ligga i täten inom detta område som kommer att förändra kommunikationslandskapet, säger Mattias Marklund, huvudsekreterare för naturvetenskap och teknikvetenskap på Vetenskapsrådet.

Syftet med satsningen är att stärka positionen för svensk forskning och innovation inom trådlösa kommunikationssystem, öka svenska företags konkurrenskraft på området samt stärka svenska forskningsmiljöers förutsättningar att delta i internationell forskningssamverkan och få tillgång till internationell forskningsinfrastruktur.

Satsningen omfattar totalt 390 miljoner kronor, varav Vetenskapsrådet tilldelats 140 miljoner. Uppdraget ska slutredovisas i mars 2027.

Utlysningen i korthet

 • Utlysningen är öppen 21 augusti–17 september 2024.
 • Bidragstiden är fyra år och bidragsbeloppet mellan 4–7 miljoner kronor per år.
 • Beslut om vilka ansökningar som ska beviljas fattas i november 2024.

Bidrag till forskningsmiljö om sjätte generationens trådlösa system (6G)

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

 1. Informationsmöte om två utlysningar inom konstnärlig forskning

  Välkommen till ett informationsmöte om två utlysningar inom konstnärlig forskning: exploratory workshops och bidrag till forskares kommunikation. Mötet är digitalt och kommer i huvudsak att hållas på engelska.

 2. Invigning av Climes – svenskt centrum för extrema klimathändelser

  Den 26 april invigs ett av de excellenscentren som Vetenskapsrådets finansierar från och med i år: Svenskt centrum för extrema klimathändelser (CLIMES) – en plattform för forskning och utbildning för att främja forskningen om extrema klimathändelser ...

 3. Vetenskapsrådets excellenscenter

  Vetenskapsrådet finansierar 15 excellenscenter med start 2024. Centren som är under uppbyggnad ska driva nydanande forsknings- och utbildningsverksamhet kring ett centralt tema.