Beslut publicerat

31 oktober 2019

Totalt beviljat belopp: 29 800 000 kronor

Ny kärnteknik

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom Ny Kärnteknik. Totalt beviljar vi nästan 30 miljoner kronor för åren 2019-2022. 

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrad

Totalt

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade

bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

5

3

60 %

Män

20

4

20 %

Totalt25
7
28 %


Beviljat belopp

‌Etableringsbidrag

Sökande

Antal ansökningar

Medelbelopp per år

Kvinnor

11 200 000

1 120 000

Män

18 600 000

1 162 500

Totalt29 800 000
1 146 154

 

Medelsförvaltare

Tabellen visar de medelsförvaltare som har beviljats högst belopp.

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal

beviljade

bidrag

Totalt beviljat belopp

Chalmers Tekniska Högskola3

14 400 000

Kungliga Tekniska högskolan

2

9 800 000

Uppsala universitet

2

5 600 000

Totalt

7

29 800 000

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Projektbidrag för forskningssamarbete med USA – Convergence Accelerator

    Vetenskapsrådet och Vinnova finansierar 1 projekt i utlysningen av projektbidrag för forskningssamarbete med USA – Convergence Accelerator Real World Chemical Sensing Applications.

  2. Project grant for research collaboration between Italy and Sweden

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljas i utlysningen Project grant for research collaboration between Italy and Sweden. Totalt beviljar vi 6 miljoner kronor för åren 2024–2026.

  3. Projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP RD)

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP RD) 2023. Totalt beviljar vi drygt 20 miljoner kronor för åren 2023–2026.