Beslut publicerat

31 oktober 2019

Totalt beviljat belopp: 29 800 000 kronor

Ny kärnteknik

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom Ny Kärnteknik. Totalt beviljar vi nästan 30 miljoner kronor för åren 2019-2022. 

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrad

Totalt

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade

bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

5

3

60 %

Män

20

4

20 %

Totalt25
7
28 %


Beviljat belopp

‌Etableringsbidrag

Sökande

Antal ansökningar

Medelbelopp per år

Kvinnor

11 200 000

1 120 000

Män

18 600 000

1 162 500

Totalt29 800 000
1 146 154

 

Medelsförvaltare

Tabellen visar de medelsförvaltare som har beviljats högst belopp.

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal

beviljade

bidrag

Totalt beviljat belopp

Chalmers Tekniska Högskola3

14 400 000

Kungliga Tekniska högskolan

2

9 800 000

Uppsala universitet

2

5 600 000

Totalt

7

29 800 000

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Projektbidrag för forskning om pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för forskning om pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa. Totalt beviljar vi mer än 58 miljoner kronor för åren 2023–2025.

  2. Bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration. Totalt beviljar vi närmare 4,8 miljoner kronor för åren 2022–2024.

  3. Projektbidrag för forskning om segregation

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats inom Projektbidrag för forskning om segregation. Totalt beviljar vi drygt 47 miljoner kronor för åren 2022–2026.