Beslut publicerat

31 oktober 2019

Totalt beviljat belopp: 29 800 000 kronor

Ny kärnteknik

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom Ny Kärnteknik. Totalt beviljar vi nästan 30 miljoner kronor för åren 2019-2022. 

Beslut publicerat 14:00 31 oktober 2019

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrad

Totalt

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade

bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

5

3

60 %

Män

20

4

20 %

Totalt25
7
28 %


Beviljat belopp

‌Etableringsbidrag

Sökande

Antal ansökningar

Medelbelopp per år

Kvinnor

11 200 000

1 120 000

Män

18 600 000

1 162 500

Totalt29 800 000
1 146 154

 

Medelsförvaltare

Tabellen visar de medelsförvaltare som har beviljats högst belopp.

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal

beviljade

bidrag

Totalt beviljat belopp

Chalmers Tekniska Högskola3

14 400 000

Kungliga Tekniska högskolan

2

9 800 000

Uppsala universitet

2

5 600 000

Totalt

7

29 800 000

Vad händer efter beslut?

Publicerad den 25 juni 2019

Uppdaterad den 31 oktober 2019

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. 1,1 miljarder till naturvetenskap och teknikvetenskap

    Bidragsbeslutet är fattat. Mer än 1,1 miljarder kronor till forskning inom naturvetenskap och teknikvetenskap – men vad kommer pengarna att användas till? Läs om några av forskningsprojekten som nu får bidrag.

  2. Forskningsbidrag inom infektionsområdet

  3. Fem nordiska forskningsprojekt får bidrag för forskning om covid-19

    Nu är det klart vilka som får bidrag i Nordforsks satsning på forskning om covid-19. Utlysningen, som var öppen mellan maj och juni, riktade sig till forskare från Norden, Estland och Lettland. Syftet var att ta fram ny kunskap för att bekämpa corona...