Stängd utlysning

06 mars - 09 april 2019

Projektbidrag för forskning om ny kärnteknik

Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid.

Inriktningen syftar särskilt till att säkra kvalificerad kompetens inom området ny kärnteknik för fjärde generationens kärnkraft för att bland annat upprätthålla säkerhetskompetens på högsta nivå och möjliggöra för svenska forskare att engagera sig i de stora internationella forskningsprogrammen inom området. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

Stödform

Projektstöd

Område

Naturvetenskap och teknikvetenskap 

Inriktning

Ny kärnteknik

Söks av

Enskild forskare

Medverkande forskare

Upp till 6 forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid

1-4 år

Bidragsbelopp

Minst 400 000 kronor per år, max 2 000 000 kronor per år

Utlysningen stänger
9 april 2019 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras

Senast i början av november 2019

Bidragsperioden startar

Januari 2020

Att notera:

Hela utlysningstexten