Stängd utlysning

06 mars - 09 april 2019

Internationell postdok för forskning om ny kärnteknik

Syftet med bidraget är att ge nydisputerade forskare med doktorsexamen från svenskt universitet möjlighet att utöka sitt nätverk och sin kompetens genom att arbeta utomlands under trygga anställningsformer.

Inriktningen syftar särskilt till att säkra kvalificerad kompetens inom området ny kärnteknik för fjärde generationens kärnkraft för att bland annat upprätthålla säkerhetskompetens på högsta nivå och möjliggöra för svenska forskare att engagera sig i de stora internationella forskningsprogrammen inom området. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

Stödform

Karriärstöd

Område

Naturvetenskap och teknikvetenskap 

Inriktning

Ny kärnteknik

Söks av

Enskild forskare som avlagt doktorsexamen för högst 2 år sedan.

Medverkande forskare

Inga medverkande forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid

18-36 månader

Bidragsbelopp

1 050 000 kronor per år

Utlysningen stänger
9 april 2019 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras

Senast i början av november 2019

Bidragsperioden startar

Januari 2020

Att notera:

Hela utlysningstexten

Till toppen