Sidor om "Bidrag till forskningsmiljö"

 • Utlysning |

  04 jun 2020

  (Skissansökan) Syftet med bidraget är att ge stöd till kliniska behandlingsstudier som är motiverade av hälso- och sjukvårdens behov och som förväntas leda till patient- och samhällsnytta inom en relativt kort tidsperiod.

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  14 nov 2019

  Fullständig ansökan. Syftet med bidraget är att ge stöd till kliniska behandlingsstudier som är motiverade av hälso- och sjukvårdens behov och som förväntas leda till patient- och samhällsnytta inom en relativt kort tidsperiod.

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  14 nov 2019

  Syftet med bidrag till forskningsmiljö inom humaniora och samhällsvetenskap är att skapa mervärde av samarbete i något större grupperingar och på lite längre sikt än ett vanligt projekt kan erbjuda. Det söks av en konstellation av flera forskare från...

  Nyckelord:

 • Beslut |

  26 jun 2019

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskningsmiljö inom naturvetenskap och teknikvetenskap 2019. Totalt beviljar vi nästan 159 miljoner kronor för åren 2020–2025.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  26 jun 2019

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom Klinisk behandlingsforskning 2019. Totalt beviljar vi drygt 213 miljoner kronor för åren 2019–2022.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  20 jun 2019

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom utlysningarna Bidrag till Forskningsmiljö inom registerbaserad forskning respektive Forskarskolor inom registerbaserad forskning 2019. Totalt har vi beviljat 102 miljone...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  10 jun 2019

  (SKISSANSÖKAN) Syftet med bidraget är att ge stöd till kliniska behandlingsstudier som är motiverade av hälso- och sjukvårdens behov och som förväntas leda till patient- och samhällsnytta inom en relativt kort tidsperiod. Med behandlingsstudier avses...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  07 nov 2018

  Syftet med bidraget är att stödja forskning med ett mervärde av nyskapande tvärvetenskapligt samarbete inom naturvetenskap och teknikvetenskap, och med fler medverkande än i ett vanligt projekt. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskap...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  07 nov 2018

  (FULLSTÄNDIG ANSÖKAN) Syftet med bidraget är att ge stöd till kliniska behandlingsstudier som är motiverade av hälso- och sjukvårdens behov och som förväntas leda till patient- och samhällsnytta inom en relativt kort tidsperiod. Med behandlingsstudie...

  Nyckelord:

 • Beslut |

  06 sep 2018

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskningsmiljö inom barns och ungdomars psykiska hälsa 2018. Totalt beviljar vi 137,4 miljoner kronor för åren 2018–2023.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  06 sep 2018

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom klinisk behandlingsforskning 2018. Totalt beviljar vi drygt 200 miljoner kronor för åren 2019–2021.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  06 sep 2018

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till tvärvetenskapliga forskningsmiljöer 2018. Totalt beviljar vi drygt 220 miljoner kronor för åren 2018–2024.

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  05 jun 2018

  Bidraget till tvärvetenskapliga forskningsmiljöer syftar till att ge möjlighet för forskargrupper att utveckla tvärvetenskaplig forskning och tvärvetenskapliga forskningsmiljöer där nydanande kunskap kan förväntas. Stödet avser forskning där teorier,...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  04 jun 2018

  Nätverksbidraget Swedish research links syftar till att etablera ett nätverk kring en specificerad forskningsidé, med ett gemensamt forskningsprojekt som mål. Bidraget ska stödja utveckling av långsiktig gemensam forskning mellan svenska forskare och...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  24 maj 2018

  Syftet med bidraget till forskningsmiljö är att skapa ett mervärde av samarbete i en större gruppering än ett vanligt projekt. Målet med den särskilda satsningen inom infektion och antibiotika är att stimulera större forskningsprojekt som kan hjälpa ...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  23 maj 2018

  Syftet med utlysningen är att stödja forskning som leder till ökad delaktighet, inkludering samt integrering och etablering i samhället för nyanlända barn och ungdomar samt barn och ungdomar med funktionsnedsättningar med fokus på den psykiska hälsan...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  15 maj 2018

  Syftet med bidrag till forskningsmiljö inom migration och integration är att skapa mervärde av samarbete i större grupperingar än i ett vanligt projekt och att skapa långsiktighet. Det söks av en konstellation av flera forskare från olika lärosäten o...

  Nyckelord:

 • Beslut |

  05 dec 2017

  I december 2017 publicerades beslut om vilka som beviljats bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning. Totalt beviljades över 200 miljoner kronor för perioden 2017–2020.

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  16 aug 2017

  Syftet med bidraget är att främja internationellt forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte. Konferensbidrag är ett sätt att ge forskare verksamma i Sverige möjlighet att anordna en konferens med internationellt erkända föredragshållare. Bidraget av...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  27 jun 2017

  Syftet med bidraget är att anordna utbildning på forskarnivå för lärare och förskollärare, så att de inom en sammanlagd tid av högst fyra år ska kunna uppnå en licentiatexamen. Utbildningen ska bidra till att bygga upp skolans och förskolans kunskaps...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  27 jun 2017

  Syftet med bidraget är att anordna utbildning på forskarnivå för anställda lärare inom lärar- och förskollärarutbildningen vid universitet och högskolor. Satsningen grundar sig på ett regeringsuppdrag och ska bidra till att stärka forskningsanknytnin...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  12 jun 2017

  Syftet med bidraget till forskningsmiljö är att skapa ett mervärde av samarbete i en större gruppering än ett vanligt projekt. Målet med den särskilda satsningen inomåldrande och hälsa är att stödja forskning inom utveckling avindividualiserad diagno...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  31 maj 2017

  Syftet med bidraget är att ge stöd till större kliniska studier som är motiverade av hälso- och sjukvårdens behov och som förväntas leda till stor patient- och samhällsnytta inom en relativt kort tidsperiod. Bidraget gör det möjligt för en större kon...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  10 mar 2017

  Syftet med bidraget är att stärka kompetensen inom området utbildningsvetenskap och öka samverkan nationellt och internationellt genom att bidra till forskarutbildningsaktiviteter. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet ...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  08 mar 2017

  Nätverksbidraget Swedish research links syftar till att stödja utveckling av långsiktiga forskningssamarbeten mellan svenska forskare och forskare från låginkomstländer och lägre medelinkomstländer. Bidraget utlyses inom området Utvecklingsforskning ...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  21 feb 2017

  Syftet med bidraget är att ge stöd till större kliniska studier som är motiverade av hälso-­ och sjukvårdens behov och som förväntas leda till stor patient- och samhällsnytta inom en relativt kort tidsperiod. Bidraget gör det möjligt för en större ko...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  21 feb 2017

  Vetenskapsrådets bidrag till gästprofessorer syftar till att ge universiteten möjlighet att utveckla ett område genom att rekrytera en internationellt ledande professor under en kortare period.

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  15 feb 2017

  Syftet med bidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Inriktningen för detta bidrag syftar till att stödja forskning om det c...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  20 jan 2017

  Syftet med bidraget är att främja internationellt forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte. Konferensbidrag är ett sätt att ge forskare verksamma i Sverige möjlighet att anordna en konferens med internationellt erkända föredragshållare. Bidraget av...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  18 jan 2017

  Vetenskapsrådets bidrag till gästprofessorer syftar till att ge universiteten möjlighet att utveckla ett område genom att rekrytera en internationellt ledande professor under en kortare period.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  02 nov 2016

  Under 2016 utlyste Vetenskapsrådet projektbidrag, etableringsbidrag och bidrag till forskningsmiljö inom naturvetenskap och teknikvetenskap. I november 2016 publicerade vi bidragsbeslut för projektbidrag och etableringsbidrag och i februari 2017 besl...

  Nyckelord:

Ladda fler