Stängd utlysning

31 maj - 29 augusti 2017

Forskarskola för lärarutbildare

Syftet med bidraget är att anordna utbildning på forskarnivå för anställda lärare inom lärar- och förskollärarutbildningen vid universitet och högskolor. Satsningen grundar sig på ett regeringsuppdrag och ska bidra till att stärka forskningsanknytningen i lärar- och förskollärarutbildningen och att utöka utbildningskapaciteten med bibehållen kvalitet.

Typ av bidrag

Miljö- och samverkansstöd

Ämnesområde

Utbildningsvetenskap 

Inriktning

forskarskola för lärarutbildare

Söks av

Organisation

Medverkande forskare

En kontaktperson per samverkande lärosäte ska bjudas in som medverkande forskare.

Bidragstid

4 år

Bidragsbelopp

max 10 miljoner kronor per år

Bidragsbeslutet publiceras

senast i november 2017

Bidragsperioden startar

januari 2018

Ladda ned utlysningstexten som pdf Pdf, 133.1 kB.
Utlysningen är stängd och texten finns endast för nedladdning. Observera att länkarna i dokumentet inte längre fungerar.