21 nov 2018: Bidragsbeslutet kommer att publiceras 23 november.

 

23 okt 2018: Ändrade datum för publicering av bidragsbeslut och bidragsperiodens start.

Stängd utlysning

18 april - 22 maj 2018

Bidrag till tvärvetenskapliga forskningsmiljöer

Bidraget till tvärvetenskapliga forskningsmiljöer syftar till att ge möjlighet för forskargrupper att utveckla tvärvetenskaplig forskning och tvärvetenskapliga forskningsmiljöer där nydanande kunskap kan förväntas. Stödet avser forskning där teorier, metoder, sakkunskap och/eller data från olika discipliner kombineras på ett sådant sätt som öppnar för nya forskningsområden och forskningsansatser. Stödet är långsiktigt och ges i första hand till nya tvärvetenskapliga grupperingar med forskare med genuint olika vetenskaplig bakgrund. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

Typ av bidrag

Miljö- och samverkansstöd

Ämnesområde

Humaniora och samhällsvetenskap, Konstnärlig forskning, Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknikvetenskap, Utbildningsvetenskap, Utvecklingsforskning 

Inriktning

Tvärvetenskap

Söks av

Enskild forskare

Medverkande forskare

Minst två och upp till sex forskare ska bjudas in att medverka i ansökan. Deltagande forskare ska representera minst två olika ämnen.

Bidragstid

4-6 år

Bidragsbelopp

3-5 miljoner kronor per år

Bidragsbeslutet publiceras

Slutet av november 2018

Bidragsperioden startar

December 2018-januari 2019

Utlysningen är stängd och texten finns endast för nedladdning. Observera att länkarna i dokumentet inte längre fungerar.