Stängd utlysning

01 mars - 04 april 2017

Forskarskola inom utbildningsvetenskap

Syftet med bidraget är att stärka kompetensen inom området utbildningsvetenskap och öka samverkan nationellt och internationellt genom att bidra till forskarutbildningsaktiviteter. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

Ansökningar av hög kvalitet inom vissa områden med stora behov av uppbyggnad av forskningskapacitet kommer att prioriteras inom utlysningen.

Observera! Utlysningstexten uppdaterades 10 mars under rubriken "Antal ansökningar". Det ska nu framgå tydligare att det inte finns några begränsningar i antal ansökningar ett lärosäte kan lämna in eller medverka i.

Typ av bidrag

Miljö- och samverkansstöd

Ämnesområde

Utbildningsvetenskap 

Inriktning

Forskarskola inom utbildningsvetenskap

Söks av

Organisation

Medverkande forskare

En kontaktperson per samverkande lärosäte ska bjudas in som medverkande forskare.

Bidragstid

4 år

Bidragsbelopp

max 3 miljoner kronor per år

Bidragsbeslutet publiceras

senast i november 2017

Bidragsperioden startar

januari 2018

Ladda ned utlysningstexten som pdf Pdf, 148 kB.
Utlysningen är stängd och texten finns endast för nedladdning. Observera att länkarna i dokumentet inte längre fungerar.