Stängd utlysning

14 februari - 10 april 2018

Bidrag till forskningsmiljö migration och integration

Syftet med bidrag till forskningsmiljö inom migration och integration är att skapa mervärde av samarbete i större grupperingar än i ett vanligt projekt och att skapa långsiktighet. Det söks av en konstellation av flera forskare från olika lärosäten och/eller olika ämnen, nationellt eller internationellt, som arbetar mot ett gemensamt forskningsmål på lång sikt.

Typ av bidrag

Miljö- och samverkansstöd

Ämnesområde

Humaniora och samhällsvetenskap, Konstnärlig forskning, Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknikvetenskap, Utbildningsvetenskap, Utvecklingsforskning 

Söks av

Enskild forskare

Medverkande forskare

Minst två och upp till sex medverkande forskare ska bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid

4-6 år

Bidragsbelopp

2-3 miljoner kronor per år inklusive indirekta kostnader

Bidragsbeslutet publiceras

Senast i november 2018

Bidragsperioden startar

Januari 2019

Utlysningen är stängd och texten finns endast för nedladdning. Observera att länkarna i dokumentet inte längre fungerar.

Till toppen