Stängd utlysning

31 maj - 29 augusti 2017

Forskarskola för lärare och förskollärare

Syftet med bidraget är att anordna utbildning på forskarnivå för lärare och förskollärare, så att de inom en sammanlagd tid av högst fyra år ska kunna uppnå en licentiatexamen. Utbildningen ska bidra till att bygga upp skolans och förskolans kunskapsbas och öka antalet lärare och förskollärare med utbildning på forskarnivå i skolan och förskolan.

Typ av bidrag

Miljö- och samverkansstöd

Ämnesområde

Utbildningsvetenskap 

Inriktning

forskarskola för lärare och förskollärare

Söks av

Organisation

Medverkande forskare

En kontaktperson per samverkande lärosäte ska bjudas in som medverkande forskare.

Bidragstid

4 år

Bidragsbelopp

max 3 miljoner kronor per år

Bidragsbeslutet publiceras

senast i november 2017

Bidragsperioden startar

januari 2018

Ladda ned utlysningstexten som pdf Pdf, 135.2 kB.
Utlysningen är stängd och texten finns endast för nedladdning. Observera att länkarna i dokumentet inte längre fungerar.