Stängd utlysning

15 januari - 18 februari 2020

Bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning

(Skissansökan) Syftet med bidraget är att ge stöd till kliniska behandlingsstudier som är motiverade av hälso- och sjukvårdens behov och som förväntas leda till patient- och samhällsnytta inom en relativt kort tidsperiod.

Med behandlingsstudier avses såväl interventions- som observationsstudier. Även områden som prevention, diagnostik, uppföljning, implementering, omvårdnad och rehabilitering inkluderas. Bidraget ska möjliggöra för en konstellation av forskare inom regioner och akademi att arbeta mot ett gemensamt forskningsmål.
Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

Stödform: Miljö- och samverkansstöd

Ämnesområde: Klinisk behandlingsforskning 

Inriktning: Klinisk behandlingsforskning

Söks av: Enskild forskare

Medverkande forskare: Inga forskare kan bjudas in att medverka i skissansökan

Bidragstid: 4 år

Bidragsbelopp: Minst 1 000 000 kr per år, max 20 000 000 kr för 4 år

Bidragsperioden startar: Januari 2021

Ansökningsperiod:
Skissansökan: 15 januari 2020 (kl. 14.00) – 18 februari 2020 (kl. 14.00)
Fullständig ansökan: 10 juni 2020 (kl 14.00) – 25 augusti 2020 (kl 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av december 2020

Specifika instruktioner för utlysningen

Ladda ned utlysningstexten som pdf Pdf, 375.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Utlysningen är stängd och texten finns endast för nedladdning. Observera att länkarna i dokumentet inte längre fungerar.